Aktualności

Projekt centrali klimatyzacyjnej – rysunek centrali w formacie DXF

Format rysunków DXF (z ang. Drawing Exchange Format) opracowany przez firmę Autodesk jest formatem wektorowym zapisu grafiki. Został on opracowany w celu wymiany informacji pomiędzy AutoCADem a innymi programami. (więcej…)

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powi...

Program doboru automatyki central klimatyzacyjnych dla firmy Dasko

Wciągu ostatnich lat wzrastają wymagania dotyczące jakości powietrza w budynkach. Jest to związane zarówno ze zwiększaniem się oczekiwań osób przebywających w budynku, jak również z obowiązującymi normami związanymi z oszczędnością energii i komfortem użytkowników. Z tego względu coraz większą rolę pełni automatyka sterująca pracą central klimatyzacyjnych. Ważne są tutaj zarówno odpowiednie algory...

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, projektowanie

Co to są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne? Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne są urządzeniami, które służą do dostarczania świeżego powietrza do budynku i usuwania powietrza zużytego. Podstawową klasyfikacją central klimatyzacyjnych jest ich podział ze względu na pełnioną funkcję: nawiewne, wywiewne oraz nawiewno-wywiewne. Najprostsze z wymienionych są centrale wywiewne. W ich skład wchodzą...

Program doboru agregatów wody lodowej firmy PPH Cool

Agregaty wody lodowej (ziębniczej) służą do przygotowania czynnika chłodniczego - wody lub wodnego roztworu glikolu - na potrzeby systemów klimatyzacji. Wykonane przez nas oprogramowanie służy do obliczenia parametrów pracy produkowanych przez firmę PPH Cool agregatów. W podstawowej wersji program pozwala na porównanie standardowych agregatów dostępnych w ofercie w zadanym punkcie pracy. (więcej&...

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent był jednym z naszych pierwszych produktów. Jego główną funkcją był dobór central klimatyzacyjnych z rodziny Signum. Projektowanie za pomocą programu odbywa się w sposób tradycyjny. Projektant kolejno podaje podstawowe parametry centrali i określa jej typ, następnie wybiera elementy składowe po czym program sugeruje standardowe zestawy central...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie przedstawię również uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza. Osuszanie powietrza - przykładowa konfiguracja centrali Wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza d...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w poprzednim artykule dotyczącym przemian powietrza wilgotnego. Każdy z wykonanych przez nas programów doboru central klimatyzacyjnych wyposażony jest w moduł obliczeniowy wykorzystu...

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Mieszanie powietrza (czyli zawracanie części powietrza wywiewanego z powrotem do pomieszczenia) jest najprostszą metodą odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. Poza odzyskiem energii, komorę mieszania w centralach klimatyzacyjnych stosuje się również jako element służący do kontroli jakości powietrza lub wilgotności powietrza. W takich przypadkach stosunek ilości powietrza zawracanego do ilośc...

Ogrzewanie i chłodzenie powietrza wilgotnego – przykłady obliczeniowe

Wpis poświęcony jest wyznaczaniu podstawowych parametrów związanych z przemianami powierza wilgotnego zachodzących w centralach klimatyzacyjnych: ogrzewanie powietrza, chłodzenie powietrza wilgotnego oraz osuszanie powietrza. Pokazano tutaj zadania wraz z rozwiązaniami podstawowych zagadnień związanych z przemianami powietrza wilgotnego. W rozwiązaniach opierano się głównie na wykresie Molliera. Z...

Jezyk