Aktualności

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powietrza do 16000m3/h. Obsługa programu doboru sprowadza się do wprowadzenia danych, które odbywa się w następujących etapach:

  1. wybór rodzaju centrali, wykonania, parametrów powietrza nawiewanego i wywiewanego oraz ciśnień dyspozycyjnych,
  2. określenie elementów składowych centrali (filtry, nagrzewnice, chłodnice, odzysk ciepła, tłumiki hałasu itp. ) oraz parametrów dostępnych czynników grzewczych i chłodniczych,
  3. wybór strony wykonania centrali, rodzaju wlotów i wylotów.
Program doboru central - Okno do wprowadzania podstawowych parametrów centrali klimatyzacyjnej

Program doboru central – okno do wprowadzania podstawowych parametrów centrali klimatyzacyjnej

Po wprowadzeniu danych program doboru central wykonuje obliczenia oraz generuje zwymiarowany rysunek zaprojektowanego urządzenia. Wynikiem działania programu jest zestawienie parametrów wszystkich elementów składowych centrali wraz z tabelami generowanego hałasu do kanałów oraz otoczenia. Dane te mogą posłużyć zarówno projektantom wentylacji do dalszych obliczeń, jak również automatykom do doboru elementów wykonawczych. Unikalną funkcją programu jest możliwość porównania wyników doboru kilku central, dzięki czemu możliwy jest wybór optymalnego rozwiązania pod kątem kosztów eksploatacji. Można tutaj porównać gabaryty dobieranych central, pobór mocy grzewczej i chłodniczej, pobór mocy wentylatorów czy też generowany przez centralę hałas. Dostępny w programie wydruk danych technicznych zaprojektowanego urządzenia może być wykorzystany jako załącznik do dokumentacji (DTR) lub wydrukowany w formie naklejki z danymi technicznymi centrali.

Centrala z odzyskiem ciepła produkcji firmy Bartosz

Centrala z odzyskiem ciepła produkcji firmy Bartosz

Aby zapewnić zgodność uzyskanych wyników z rzeczywistymi parametrami centrali, program korzysta z bibliotek DLL dostawców podzespołów. Funkcje tych bibliotek pozwalają na wyznaczenie parametrów elementów składowych urządzenia (chłodnice, nagrzewnice, wentylatory, elementy odzysku ciepła) w zadanym punkcie pracy. Biblioteki te są na bieżąco aktualizowane, dzięki temu mamy gwarancję poprawności obliczeń.

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk