Kategoria: Program doboru

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działania urządzeń wentylacyjnych. Proces ten można znacznie uprościć stosując program doboru automatyki zintegrowany z programem doboru central klimatyzacyjnych. W artykule przedstawię po...

Wpływ automatyki zabezpieczającej na sprawność odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła Sprawność odzysku ciepła jest kluczowym parametrem decydującym o ilości zużywanej energii przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną. Mamy tutaj na myśli zwykle sprawność temperaturową daną wzorem: gdzie: ηT - sprawność temperaturowa rekuperatora, T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem [°C], T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem [...

Ekoprojekt – obliczenia według rozporządzenia 1253/2014

Rozporządzenie komisji UE nr 1253/2014 dotyczące wymogów jakie muszą spełniać centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne (czyli popularny EKOPROJEKT [1]) ma znaczący wpływ na oprogramowanie obliczeniowe. Odpowiednie procedury obliczeniowe zależne są od przeznaczenia urządzenia: system przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM); system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych (S...

Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej

Projektanci systemów wentylacji i klimatyzacji, chcąc umieścić w projekcie centralę wentylacyjną lub klimatyzacyjną potrzebują od jej producenta wielu informacji. Oprócz danych technicznych związanych z obróbką powietrza, zużyciem prądu czy zapotrzebowaniem na energię cieplną, niezbędne są też dane dotyczące gabarytów urządzenia. Dla projektantów oraz instalatorów istotne są zarówno wymiary centra...

Centrale klimatyzacyjne basenowe

Centrale klimatyzacyjne basenowe są urządzeniami o złożonej budowie. To od nich oraz oraz automatyki sterującej zależy koszt utrzymania basenu. Prawidłowy projekt centrali basenowej w znacznym stopniu ułatwiają nasze programy doboru. Umożliwiają one projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w których układy odzysku ciepła (wymienniki krzyżowe, obrotowe, glikolowe) współpracują z pompami ciepła powie...

Program doboru tłumików hałasu

Projektanci dobierający centrale klimatyzacyjne kierują się wieloma kryteriami. Możemy tutaj wymienić sprawność odzysku ciepła, moc właściwą wentylatora (SFP), pobór energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia powietrza czy głośność centrali. Właśnie ze względu na ten ostatni czynnik (hałas generowany przez wentylatory centrali klimatyzacyjnej do kanałów) stosuje się tłumiki szumu. W zależności od b...

Pompa ciepła powietrze-powietrza, program doboru

Pompa ciepła powietrze-powietrze jest coraz chętniej dobieranym elementem składowym central klimatyzacyjnych. Jej popularność wynika z faktu, że dzięki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu wywiewanym, pompa ciepła jest w stanie dostarczyć kilkakrotnie więcej ciepła, niż wynikałoby to z ilości pobranej przez nią energii elektrycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów central opraco...

Centrale dachowe w programie doboru

Bardzo często brakuje miejsca na umieszczenie central klimatyzacyjnych wewnątrz budynku. W takim przypadku stosuje się tzw. centrale dachowe. Urządzenia te są przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Projekt takich central jest możliwy również przy pomocy oferowanych przez nas programów doboru. (więcej…)

Schemat automatyki centrali klimatyzacyjnej – program doboru

Jak napisałem we wcześniejszych artykułach dotyczących programu doboru automatyki central klimatyzacyjnych, w praktyce istotnym jest szybkie wykonanie projektu systemu sterowania centralą na potrzeby przygotowania oferty. Projekt taki powinien zawierać informacje pozwalające na określenie ceny układu oraz schemat automatyki centrali. W artykule zajmę się właśnie pokazaniem sposobu tworzenia schema...

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – program doboru

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zaczyna być coraz częściej wykorzystywana w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Aby podjąć decyzje o zastosowaniu wentylacji mechanicznej, dla inwestora istotnych jest kilka elementów: koszt instalacji (kanały wentylacyjne), cena centrali rekuperacyjnej, koszt jej eksploatacji oraz rzeczywiste zyski energetyczne związane z odzyskiem ciepła. Zwykle problem...

Jezyk