Program doboru automatyki

Program doboru automatyki

Oferowane przez nas programy doboru elementów automatyki przeznaczone są zarówno dla producentów układów automatyki, jak i dla producentów central klimatyzacyjnych. Mogą być również z powodzeniem wykorzystywane przez projektantów systemów klimatyzacji i wentylacji. Programy te na podstawie wprowadzonych wymagań mogą dostarczyć gotową listę elementów automatyki wraz z wyceną. Dzięki temu producent urządzeń może szybko przygotować ofertę, nie angażując w to przygotowanie zbyt wiele czasu konstruktorów. Oprogramowanie do doboru może być dostarczone zarówno w formie aplikacji ,,okienkowej” jak i biblioteki dll. Ta druga opcja polecana jest producentom układów automatyki, którzy chcą, aby producenci central włączyli ich układy sterowania do swoich projektów.
Program doboru automatyki - schemat układu sterowania centralą z wymiennikiem krzyżowym

Program doboru automatyki jest tak zbudowany, że większość reguł związanych z projektowaniem zdefiniowanych jest w bazie danych. Dzięki temu klient samodzielnie może definiować elementy wykonawcze i czujniki wraz z parametrami. Na podstawie tych parametrów oraz danych centrali program wybierze odpowiednie komponenty układu sterowania. W bazie danych definiowane są także dostępne sterowniki oraz informacje o ich funkcjonalności, liczbie i rodzajach wejść i wyjść. Pozwala to na porównanie różnych wersji projektu pod względem możliwości oraz ceny.

Poszczególne komponenty dobierane są na podstawie danych centrali. W zależności od jej konfiguracji program zaproponuje np. siłowniki przepustnic ze sprężyną oraz dostosuje ich wielkość do powierzchni przepustnicy. Projektantowi zostaną przedstawione możliwe do realizacji w danym układzie sposoby zabezpieczenia podzespołów centrali. Program doboru automatyki zaproponuje także możliwe opcje sterowania temperaturą (w pomieszczeniu, kanale nawiewnym lub wywiewnym) i stosownie do wybranej opcji wytypuje właściwe czujniki i zadajniki.

Jedną z zalet opisywanego programu doboru jest możliwość wygenerowania w nim listy elementów składowych rozdzielnicy zasilająco-sterującej wraz z rysunkiem podłączeń czujników i elementów wykonawczych do listwy. Dzięki temu projektant układu automatyki uzyskuje dokładną informację o cenie układu, zaś rysunek listwy przyłączeniowej rozdzielnicy może zostać wykorzystany do przygotowania dokumentacji układu. W przypadku gdy użytkownik podał odległość pomiędzy centralą a rozdzielnicą zasilająco-sterującą program doboru automatyki utworzy tzw. listę kablową – zestawienie wszystkich potrzebnych w układzie rodzajów przewodów wraz z ich długościami.

Zrealizowane projekty:
Program doboru automatyki central klimatyzacyjnych dla firmy Dasko

program doboru automatyki central klimatyzacyjnych HVACR

Jezyk