Aktualności

Program doboru automatyki central klimatyzacyjnych dla firmy Dasko

Wciągu ostatnich lat wzrastają wymagania dotyczące jakości powietrza w budynkach. Jest to związane zarówno ze zwiększaniem się oczekiwań osób przebywających w budynku, jak również z obowiązującymi normami związanymi z oszczędnością energii i komfortem użytkowników. Z tego względu coraz większą rolę pełni automatyka sterująca pracą central klimatyzacyjnych. Ważne są tutaj zarówno odpowiednie algorytmy sterowania, jak i właściwy dobór elementów sterujących, pomiarowych i wykonawczych. Zaprezentowane oprogramowanie, wykonane dla firmy Dasko pozwala na szybkie wykonanie projektu układu sterowania centralą klimatyzacyjną.

Podstawowym wymaganiem stawianym programowi doboru automatyki central klimatyzacyjnych jest łatwość użytkowania dla operatora nie będącego automatykiem. Program wymaga wprowadzenia podstawowych informacji o centrali klimatyzacyjnej, na podstawie których, korzystając z zaimplementowanej bazy reguł, powstaje projekt układu sterowania.

Obsługa programu dzieli się na kilka etapów:

  1. Zdefiniowanie rodzaju centrali oraz podanie jej elementów składowych
  2. Określenie parametrów elementów centrali na podstawie jej danych technicznych (powierzchnie przepustnic, natężenia przepływu czynników przez wymienniki, spadki ciśnienia czynników na wymiennikach, rodzaj wentylatorów itp.).
  3. Określenie wymagań dotyczących układu sterowania (wykorzystanie komory mieszania, sposób sterowania natężeniem przepływu powietrza, rodzaj zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego wymienników i elementów odzysku ciepła itp.).
  4. Wykonanie doboru, którego wynikiem jest: lista elementów automatyki wraz ze schematem, lista komponentów rozdzielnicy sterująco-zasilającej, lista kablowa oraz wycena. Dzięki integracji programu doboru z systemem magazynowym uzyskana wycena jest zawsze na podstawie aktualnych cen podzespołów.

Wyniki działania dostępne są w formie wydruku. Mogą one też zostać zapisane do bazy systemu CRM firmy Dasko dzięki czemu możliwe jest szybkie przygotowanie oferty dla klienta. Istnieje również możliwość wyeksportowania schematu połączeń do pliku w formacie DXF, dzięki czemu może on być wykorzystany w innych projektach bądź jako uzupełnienie dokumentacji układu.


Automatyka central klimatyzacyjnych - schemat wygenerowany przez program doboru

Automatyka central klimatyzacyjnych jest jednym z głównych elementów decydujących o rocznym zużyciu energii przez te urządzenia. Należy pamiętać, że nawet układy odzysku ciepła o najwyższej sprawności nie dadzą zadowalających efektów, jeśli sterowanie nimi nie będzie odpowiednie. Dlatego opisywany program doboru umożliwia wygenerowanie różnych opcji związanych ze sterowaniem i porównanie ich pod kątem kosztów.


automatyka central klimatyzacyjnych rozdzielnica zasilająco sterująca

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk