Aktualności

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działania urządzeń wentylacyjnych. Proces ten można znacznie uprościć stosując program doboru automatyki zintegrowany z programem doboru central klimatyzacyjnych. W artykule przedstawię poszczególne kroki doboru automatyki w programie.

Etap 1 – wybór podstawowych parametrów centrali klimatyzacyjnej

Na tym etapie użytkownik programu doboru określa podstawowe parametry centrali klimatyzacyjnej: natężenie przepływu powietrza, spręż dyspozycyjny, stronę serwisową oraz typ odzysku Tutaj również definiuje się wymagania dotyczące obliczeń: parametry powietrza na króćcach wlotowych i wylotowych centrali.

projektowanie automatyki wentylacji - program doboru

Etap 2 – definicja konfiguracji centrali

Na tym etapie projektowania centrali klimatyzacyjnej użytkownik definiuje elementy składowe centrali oraz ich wzajemne ułożenie. To tutaj określa się liczbę i położenie filtrów powietrza, nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów. Jeśli jest takie wymaganie, do centrali można również dodać dodatkowe funkcjonalności związane z tłumieniem hałasu generowanego przez wentylatory

projektowanie automatyki wentylacji - konfiguracja centrali klimatyzacyjnej

Etap 3 – określenie parametrów podzespołów centrali klimatyzacyjnej

Po określeniu konfiguracji centrali użytkownik podaje wymagane parametry elementów składowych. Jest tutaj zarówno możliwość ręcznego wpisania wymaganych parametrów powietrza, jak też skorzystania z opcji automatycznego przepisania parametrów powietrza z danych wylotowych poprzedniego komponentu lub danych ogólnych centrali. Takie podejście znacząco przyśpiesza pracę projektanta. Na tym etapie również określa się inne parametry komponentów: kryterium obliczeń, rodzaj i parametry czynników grzewczych czy też wymagane przewymiarowanie.

Eatp 4 – zdefiniowanie wymagań układu sterowania centralą klimatyzacyjną

Kolejną czynnością jaką wykonuje użytkownik jest zdefiniowanie wymagań, jakie mają być postawione automatyce sterującej klimatyzacją. Na tym etapie określa się położenie czujnika głównego temperatury, konieczność zastosowania zadajnika pomieszczeniowego oraz sposób sterowania komorą mieszania. Jeśli w projekcie wymagana jest stabilizacja natężenia przepływu powietrza, jest ona również określana na tym etapie.

parametry automatyki centrali klimatyzacyjnej

Etap 5 – dobór centrali i projektowanie automatyki wentylacji

Na tym etapie, po wciśnięciu przycisku „Oblicz” (ikona kalkulatora), program wyznacza parametry dostępnych central klimatyzacyjnych dla danej wielkości. Obliczenia parametrów podzespołów centrali przeprowadzane są na podstawie wzorów fizycznych opisujących zjawiska obróbki powietrza wilgotnego lub na podstawie bibliotek DLL dostarczonych przez producentów komponentów. Po dobraniu parametrów komponentów urządzenia i określeniu ich parametrów odbywa się projektowanie automatyki wentylacji. Na podstawie wymagań postawionych układowi automatyki centrali klimatyzacyjnej na wcześniejszych etapach pracy oraz wyliczonych danych komponentów odbywa się dobór elementów wykonawczych, czujników pomiarowych oraz dodatkowych akcesoriów związanych ze sterowaniem. I tak np. zawory dobierane są na podstawie spadku ciśnienia i natężenia przepływu czynnika przez wymiennik, a siłowniki przepustnic w zależności od ich powierzchni. Analizując konfigurację centrali program określa też, czy występuje konieczność zastosowania siłowników wyposażonych w sprężynę zwrotną. Tutaj również generowany jest schemat układu automatyki oraz generowana tzw. lista kablowa będąca listą przewodów łączących centralę klimatyzacyjną z rozdzielnicą zasilająco-sterującą. Po dokonaniu doboru określana jest cena centrali klimatyzacyjnej oraz cena układu automatyki.

Zaproponowane centrale zaprezentowane są w tabeli, w której również pokazane są ich podstawowe parametry związane ze zużyciem energii, spełnieniem wymagań ekoprojektu oraz sprawnością układu odzysku energii.

Etap 6 – wydruk danych centrali oraz automatyki

Po wykonaniu obliczeń, użytkownik może wydrukować ich wyniki. Ma tutaj szereg opcji dotyczących drukowanych parametrów dotyczących zarówno drukowanych parametrów centrali, jak też jej rysunków czy schematu automatyki sterującej procesem obróbki powietrza.

projektowanie automatyki wentylacji - wybór opcji wydruku

Przykładowy podgląd wydruku schematu automatyki centrali klimatyzacyjnej został pokazany na poniższym rysunku. Wydruk ten można wyeksportować do formatu DOC (MS Word) lub PDF (Adobe PDF Reader) dzięki czemu ułatwiona jest wymiana informacji pomiędzy projektantem a jego klientem.

projektowanie automatyki wentylacji - wydruk schematu oraz listy komponentów

Podsumowanie

Jak widzimy, projektowanie automatyki wentylacji przy użyciu programu doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo łatwe. Wystarczy tylko zdefiniować podstawowe wymagania dotyczące układu sterowania centralą klimatyzacyjną, a program określi wymagane elementy pomiarowe i sterujące, wybierze sterownik, wygeneruje schemat automatyki oraz wyznaczy cenę.

 

Podobne artykuły

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Dyrektywa 1253/2014 w programach doboru central

Dyrektywa 1253/2014 w pro...

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 1253/2014 (tzw. EcoDesign) związane jest między innymi z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii w systemach wentylacyjnych. Wymagania te zostały również uwzględnione w obliczenia...

Jezyk