Dobór podzespołów

Dobór podzespołów

Nasza firma wykonuje oprogramowanie do wyznaczania parametrów technicznych elementów związanych z obróbką i przemieszczaniem powietrza. Wykonujemy między innymi oprogramowanie do doboru:

Oferujemy oprogramowanie w trzech postaciach:
-biblioteka dll, która może być udostępniona odbiorcom naszego klienta w celu ,,podłączenia” do jego programu doboru central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
-aplikacja ,,okienkowa”, która może być wykorzystywana przez klienta do wyznaczania ceny oraz parametrów urządzeń
-aplikacja WWW – udostępniana jako strona internetowa, z której mogą korzystać zarówno klienci, jak i pracownicy firmy

Na życzenie klienta opracowujemy algorytmy doboru podzespołów na podstawie dostarczonych wykresów lub tabel z wynikami badań. Zajmujemy się też tworzeniem modeli matematycznych urządzeń na potrzeby przeprowadzania symulacji.

Każde zamówienie programu doboru podzespołów traktujemy indywidualnie. Wynika to z faktu, że w większości rozwiązania proponowane przez naszych klientów mają charakter innowacyjny. Zdajemy sobie sprawę, że nawet drobne różnice konstrukcyjne wpływają na dobór wymiennika czy wentylatora. Dlatego wyniki uzyskane na podstawie dostępnych w literaturze wzorów weryfikujemy korzystając z danych pomiarowych uzyskanych w laboratoriach naszych klientów. Takie podejście powoduje, że obliczenia punktu pracy wymienników czy wentylatorów są zgodne z rzeczywistymi parametrami tych urządzeń.

tłumik hałasu wentylatora - program doboru

Dobór wymienników wodnych – nagrzewnic i chłodnic

Dobór wymiennika wodnego – nagrzewnicy lub chłodnicy przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności, na podstawie wymagań dotyczących wymaganej mocy lub temperatur powietrza przed i za wymiennikiem oraz parametrów czynnika określa się natężenie przepływu medium. Następnie, bazując na informacji o budowie wymiennika (materiał rurek i lameli, grubość rurek, rozstaw lameli, liczba i rozstaw rzędów itp.), określa się maksymalną moc wymiennika i jego przewymiarowanie. Ostatnim etapem jest wyznaczenie spadku ciśnienia na wymienniku po stronie powietrza oraz czynnika. W przypadku, gdy obliczenia dotyczą chłodnicy, w bilansie mocy wymiennika należy uwzględnić ciepło ukryte związane z parą wodną zawartą w powietrzu. W doborze należy również wziąć pod uwagę zawartość w czynniku substancji przeciwzamrożeniowej, gdyż wpływa ona na jego lepkość oraz ciepło właściwe.

Dobór wymienników krzyżowych, obrotowych i spiralnych

W wymiennikach służących do odzysku ciepła: krzyżowym, obrotowym i spiralnym następuje przepływ energii cieplnej (a wymienniku obrotowym także wilgoci) pomiędzy dwoma strumieniami powietrza. Dzięki temu można odzyskać nawet 90% energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Procedury obliczeniowe takich wymienników obejmują wyznaczenie spadków ciśnienia powietrza po stronie nawiewnej i wywiewnej, określenie sprawności temperaturowej, odzysku energii, ilości skroplin. Dobór wymiennika uwzględnia również wykraplanie na jego ściankach wilgoci zawartej w powietrzu. Często podaje się także zakres temperatur pracy, dla którego nie wystąpi jego oszronienie. Bardziej zaawansowane programy mogą służyć do przygotowania zestawień rocznych oszczędności energii dla central klimatyzacyjnych zawierających projektowany wymiennik. Zwykle wynik obliczeń przedstawiany jest również graficznie w formie procesu na wykresie Moliera. Wśród naszych produktów możemy wymienić:

Dobór wymiennika spiralnego

Centrala klimatyzacyjna z wymiennikiem spiralnym wyprodukowana przez firmę Bartosz

Dobór wentylatorów

Wentylator jest kluczowym elementem występującym w każdej centrali klimatyzacyjnej. Jego dobór polega na określeniu punktu pracy dla zadanego natężenia przepływu powietrza i ciśnienia dyspozycyjnego. Dla poszukiwanego punktu pracy program wyznacza moc na wale wentylatora, obroty, sprawność oraz generowany przez wentylator hałas. W programie doboru wentylatorów często wraz wentylatorem dobiera się silnik. Wtedy należy też określić pobór mocy oraz pobór prądu. W takim przypadku podaje się również częstotliwość napięcia zasilającego na wyjściu z falownika (silniki prądu przemiennego) lub wartość napięcia sterującego (silniki prądu stałego EC).

Dobór złożonych układów – agregaty wody lodowej i pompy ciepła powietrze-powietrze

Pompy ciepła oraz agregaty wody lodowej są jednymi z bardziej złożonych układów w systemach klimatyzacji. Ich projektowanie wiąże się z koniecznością wyznaczenia trzech współpracujących ze sobą elementów: sprężarki oraz dwóch wymienników – parownika i skraplacza. Wyznaczenie punktu pracy takiego układu jest bardzo skomplikowane, gdyż zależy od wielu czynników związanych z przepływem powietrza, konstrukcją obu wymienników, parametrami sprężarki oraz rodzajem czynnika chłodniczego. Wynikiem doboru jest informacja o przepływie czynnika, temperaturze parowania i skraplania oraz mocach grzewczej i chłodniczej układu. Na podstawie tych danych wyznaczane są moc elektryczna pobierana przez sprężarkę oraz współczynniki COP i EER.

 

program doboru wymiennika obrotowego

Jezyk