Aktualności

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych firmy Bartosz

Wymienniki spiralno-przeciwprądowe

Wymiennik spiralno-przeciwprądowy jest rozwiązaniem opatentowanym przez firmę Bartosz z Białegostoku. Jest to urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zbudowany jest on w formie walca podzielonego na dwie przestrzenie, w których przepływają strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszając się ze sobą. Specjalna konstrukcja wymiennika zapewnia bardzo dużą powierzchnię wymiany ciepła, dzięki czemu można osiągnąć sprawność temperaturową odzysku bliską 90%. Dodatkową zaletą omawianej konstrukcji jest brak ryzyka zamarzania skroplin powstających zimą po stronie wywiewu. Pozwala to na uproszczenie budowy central wyposażonych w wymiennik spiralny oraz zastosowanie mniej skomplikowanych algorytmów sterowania. Opisane zalety powodują, że wymiennik spiralno-przeciwprądowy jest chętnie stosowany zarówno w centralach rekuperacyjnych przeznaczonych do domów jednorodzinnych, jak również w większych urządzeniach przeznaczonych do wentylacji obiektów użyteczności publicznej.

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych

Dobór wymienników spiralnych w oprogramowaniu napisanym przez nas dla firmy Bartosz dokonywany jest na podstawie wzorów opisujących model matematyczny wynikający z ich konstrukcji. Poprawność zastosowanego modelu wymiennika została pozytywnie zweryfikowana z pomocą danych pomiarowych pochodzących z badań wymiennika w całym zakresie warunków jego pracy.

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych, centrala wentylacyjna wyposażona wc wymiennik

Centrala wentylacyjna wyposażona z wymiennikiem spiralno-przeciwprądowym firmy Bartosz

Omawiany program został wykonany w formie biblioteki DLL. Dzięki temu dobór wymienników spiralnych może być wykorzystany w programach producentów central wentylacyjnych do których wymienniki dostarcza firma Bartosz. W ramach doboru przeprowadzane są obliczenia: sprawności temperaturowej wymiennika, temperatur i wilgotności powietrza na wylotach nawiewu i wywiewu, jego mocy, spadków ciśnienia powietrza na nawiewie i wywiewie oraz ilości skroplin. Uzyskane wyniki pozwalają na wyznaczenie rocznych zysków wynikających z zastosowania opisywanego urządzenia.

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk