Aktualności

Program doboru wymienników krzyżowych i obrotowych firmy Barbor

Firma Barbor jest uznanym polskim producentem układów odzysku ciepła – wymienników krzyżowych i obrotowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno małe wymienniki mogące mieć zastosowanie w centralach rekuperacyjnych do domów jednorodzinnych, jak i duże, które mogą być stosowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla obiektów wielkokubaturowych.

Program doboru wymienników - wymiennik obrotowy firmy Barbor Program doboru wymienników do odzysku ciepła - wymiennik krzyżowy

Program doboru wymienników

W ramach naszej współpracy z firmą Barbor powstał program doboru wymienników obrotowych i krzyżowych. Program ten pozwala na dobór wymienników krzyżowych o szerokości od 200mm do 3400mm oraz obrotowych o średnicach od 300mm do 2500mm. Wynikiem doboru są parametry wymiennika w zadanym punkcie pracy: temperatury i wilgotności powietrza za wymiennikiem, spadki ciśnienia powietrza na wymienniku, sprawność temperaturowa, ilość skroplin oraz (dla wymienników obrotowych) sprawność odzysku wilgoci. Dodatkowo realizowany proces obróbki powietrza ilustrowany jest na wykresie Moliera. W programie doboru możliwa jest również analiza rocznych oszczędności energii, które można uzyskać przy zastosowaniu wybranego wymiennika obrotowego lub krzyżowego. Analiza dokonywana jest w oparciu o roczne dane temperatur powietrza w różnych miastach Polski. Od wersji 1.10, w programie istnieje możliwość wykonania obliczeń dla dwóch wymienników (obrotowych lub krzyżowych) w układzie szeregowym, znacznie podnoszącym sprawność odzysku energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Interfejs programu oraz wydruki pozwalają na pracę w językach polskim i angielskim.

Program doboru wymienników - okno do wprowadzania parametrów wymiennika krzyżowego

Okno do wprowadzania parametrów wymiennika krzyżowego

Program doboru wymienników - okno do wyznaczania rocznych oszczędności energii

Okno do wyznaczania rocznych oszczędności energii dla wybranego miasta

Oprócz obliczeń parametrów powietrza w punkcie pracy, w programie doboru można wyznaczyć optymalną szerokość kanału obejściowego wymiennika krzyżowego (tzw. by-pass) oraz dobrać odkraplacz zintegrowany z wymiennikiem.

Program doboru wymienników – wersja DLL

W związku z faktem, że wymienniki firmy Barbor są montowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych wielu producentów, przygotowaliśmy także program w formie biblioteki DLL. Dzięki temu wymienniki mogą być dobierane bezpośrednio w programach doboru central. Takie podejście gwarantuje, że klienci firmy Barbor będą mieli aktualne dane wymienników, a sam dobór nie będzie wymagał ręcznego przepisywania danych.

Centrala grzewczo-wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym i komorą mieszania

Rysunek centrali grzewczo-wentylacyjnej z wymiennikiem krzyżowym i komorą mieszania (recyrkulacją) wygenerowany przez program doboru central

 

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk