Aktualności

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) stosując określone kryterium (największa sprawność, określone przewymiarowanie, najmniejszy generowany hałas), tutaj przy każdej funkcji prezentowana jest lista komponentów wraz z parametrami. Na podstawie tej listy projektant centrali decyduje się na właściwy element. Takie podejście powoduje, że dobór central wentylacyjnych trwa trochę dłużej ze względu na konieczność zatwierdzenia każdego z podzespołów, ale dzięki temu użytkownik może stosować w trakcie jednego doboru różne kryteria. Program został napisany w dwóch wersjach: do użytku wewnętrznego na potrzeby konstruktorów wentylacji i doradców techniczno-handlowych oraz w wersji uproszczonej przeznaczonej dla klientów firmy Ciecholewski Wentylacje. Wersje te są dostępne w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

Program doboru central wentylacyjnych w wersji dla projektantów

Dobór central wentylacyjnych odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie definiuje się rodzaj centrali (nawiewna, nawiewno-wywiewna lub wywiewna) i określa podstawowe parametry (natężenie przepływu powietrza i ciśnienie dyspozycyjne). Tutaj również wybierane są elementy składowe centrali i ich wzajemne położenie względem siebie. Wybrane komponenty są od razu umieszczane na rysunku centrali co zilustrowano poniżej. Dzięki takiemu podejściu użytkownik wybierając określone funkcje widzi na bieżąco ich położenie na rysunku centrali.

dobór central wentylacyjnych, definiowanie budowy centrali z odzyskiem ciepła - pierwsze okno programu

Definicja elementów składowych centrali

Etap drugi służy do określania parametrów elementów składowych urządzenia. To tutaj projektant podaje parametry czynników, definiuje temperatury na wlotach i wylotach podzespołów. Na podstawie wpisanych parametrów program przeszukuje bazę danych, dokonuje odpowiednich obliczeń w wyniku czego powstaje lista, z której projektant centrali wentylacyjnej może wybrać odpowiadający mu element.

Dobór central wentylacyjnych - wybór podzespołów składowych centrali

Definiowanie parametrów i wybór konkretnych elementów składowych centrali

Program kontroluje poprawność obliczeń wstawiając przy przycisku zielony znaczek, gdy nie wystąpiły problemy w doborze. Dzięki temu widzimy, które elementy nie zostały jeszcze poprawnie dobrane. Projekt centrali jest gotowy, gdy przy wszystkich przyciskach występuje zielony znaczek. W ogólnodostępnej wersji programu dla projektantów możliwy jest wydruk zwymiarowanego rysunku w dwóch rzutach, danych technicznych wszystkich elementów centrali oraz informacja o generowanych hałasie. Dodatkowo można wygenerować rysunek centrali w postaci pliku DXF. Omawiana wersja programu jest ogólnodostępna, można ją pobrać ze strony firmy Ciecholewski Wentylacje (stan na 6.10.2014).


Dobór central wentylacyjnych Ciecholewski Wentylacje - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem obrotowym jako elementem odzysku ciepła

Program doboru central wentylacyjnych w wersji pełnej

Pełna wersja programu przeznaczona jest dla działu technicznego oraz doradców techniczno-handlowych firmy Ciecholewski Wentylacje. Zawiera ona, oprócz przedstawionych wyżej możliwości, funkcjonalność związaną z wyceną central wentylacyjnych oraz generowaniem informacji wspomagających proces produkcji.


Ciecholewski Wentylacje - centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z automatyka

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk