Kategoria: Osuszanie powietrza

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w artykule, osuszane powietrze należy najpierw oziębić, korzystając z wymiennika ciepła, którego powierzchnia będzie miała temperaturę poniżej temperatury...

Centrale klimatyzacyjne basenowe

Centrale klimatyzacyjne basenowe są urządzeniami o złożonej budowie. To od nich oraz oraz automatyki sterującej zależy koszt utrzymania basenu. Prawidłowy projekt centrali basenowej w znacznym stopniu ułatwiają nasze programy doboru. Umożliwiają one projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w których układy odzysku ciepła (wymienniki krzyżowe, obrotowe, glikolowe) współpracują z pompami ciepła powie...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie przedstawię również uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza. Osuszanie powietrza - przykładowa konfiguracja centrali Wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza d...

Jezyk