Aktualności

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie przedstawię również uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza.

Osuszanie powietrza – przykładowa konfiguracja centrali

Wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza dokonuje się zwykle przez jego oziębianie. Wizualizację 3D przykładowej centrali klimatyzacyjnej, która może posłużyć do osuszania powietrza nawiewanego pokazałem poniżej.


centrala klimatyzacyjna nawiewna - kontrola wilgotności - osuszanie powietrza nawiewanego

W centrali takiej chłodnica (wodna lub freonowa) jest zasilana czynnikiem o temperaturze znacznie niższej niż temperatura rosy powietrza przed czerpnią. Powietrze przepływając pomiędzy lamelami chłodnicy oziębia się, czemu towarzyszy wykraplanie się wody. Krople kondensatu, wyłapywane przez odkraplacz znajdujący się za chłodnicą, spływają do wanny ociekowej, skąd za pośrednictwem rur odprowadzane są do kanalizacji. Osuszone i oziębione powietrze podawane jest na następny element systemu – nagrzewnicę. Tutaj następuje ogrzanie powietrza do zadanej przez użytkownika temperatury po linii stałej wilgotności bezwzględnej. Cały przebieg procesu pokazany jest na wykresie i-x poniżej.


wykres moliera osuszanie powietrza na wykresie i-x (h-x)

Jak możemy odczytać z wykresu, powietrze na wlocie do centrali ma wilgotność względną ok. 47% i temperaturę 30°C co odpowiada 13,5g zawartości pary wodnej w każdym kilogramie powietrza. W wyniku kontaktu z chłodnicą następuje ochłodzenia powietrza i wykroplenie ok. 5,5g wody z każdego kilograma powietrza. Następnie powietrze jest ogrzewane przez nagrzewnicę bez zmiany wartości wilgotności bezwzględnej. Przedstawiony proces można w centrali klimatyzacyjnej zrealizować za pomocą powietrznej pompy ciepła. W takim układzie parownik będzie pełnił funkcję chłodnicy natomiast skraplacz – nagrzewnicy.

Automatyka sterująca procesem osuszania powietrza

Jak widzimy, w powyżej omawianym procesie kontrolujemy dwie wielkości – temperaturę i wilgotność powietrza nawiewanego. Za właściwą wartość temperatury odpowiedzialna jest nagrzewnica natomiast za wilgotność – chłodnica. Jak się nietrudno domyśleć, zmiany nastaw jednej z wielkości powodują zakłócenia w drugiej. Uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza pokazałem poniżej.


osuszanie powietrza schemat automatyki sterującej procesem osuszania powietrza

Jak widzimy, występują tutaj dwie pętle sterowania. Na schemacie S1 i S2 oznaczają odpowiednio czujnik temperatury i czujnik wilgotności względnej, R1 i R2 są regulatorami w pętlach sterowania temperaturą i wilgotnością. Wielkości z indeksem „R” są wielkościami zadanymi dla obu pętli.

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk