Aktualności

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w poprzednim artykule dotyczącym przemian powietrza wilgotnego. Każdy z wykonanych przez nas programów doboru central klimatyzacyjnych wyposażony jest w moduł obliczeniowy wykorzystujący obliczenia na bazie wykresu Molliera.

Wymienniki ciepła w sekcjach odzysku energii central klimatyzacyjnych

Obecnie prawie każda nawiewno-wywiewna centrala klimatyzacyjna wyposażona jest w układy odzysku ciepła. Dlatego też moduł obliczeniowy bazujący na wykresie Molliera zastosowany jest w programie doboru wymienników krzyżowych i obrotowych. Dzięki niemu możemy obliczyć parametry powietrza, ilość odzyskanej energii, a także wyznaczyć roczne zyski energii uzyskane dzięki zastosowaniu dobieranego elementu. Użytkownik programu doboru wymienników ma również możliwość wygenerowania graficznego zobrazowania przebiegu procesów obróbki powietrza na wykresie I-X zarówno dla strumienia nawiewanego jak i wywiewanego.


Program doboru wymiennika ciepła - przemiany powietrza na wykresie Moliera

Centrale klimatyzacyjne – procesy obróbki powietrza na wykresie i-x

Obróbka powietrza w centralach klimatyzacyjnych odbywa się wieloetapowo. Tutaj również z pomocą przychodzi nam wykres i-x. Z zestawienia wszystkich procesów zamiany parametrów powietrza możemy uzyskać informację o temperaturze, wilgotności względnej i bezwzględnej powietrza, entalpii czy jego gęstości. Co więcej, informacje te w połączeniu ze znajomością strumienia powietrza, pozwalają na określenie mocy poszczególnych elementów centrali (nagrzewnic, chłodnic, układów odzysku ciepła), zapotrzebowania na wodę lub parę wodną (nawilżacze parowe lub nawilżacze adiabatyczne) czy wreszcie na wyznaczenie wydajności osuszania. Tę ostatnią możliwość wykorzystują szczególnie chętnie projektanci projektujący centrale klimatyzacyjne basenowe.


Centrale klimatyzacyjne i ich parametry na wykresie Moliera - centrala klimatyzacyjna z nawilżaczem adiabatycznym

Przykład zobrazowania procesów zachodzących w nawiewnej centrali klimatyzacyjnej z adiabatycznym nawilżaczem powietrza (rysunek centrali powyżej) pokazałem na wykresie i-x. Zauważmy, że dla każdej z przemian powietrza możemy z wykresu odczytać interesujące nas parametry. Dzięki graficznemu przedstawieniu procesów obróbki powietrza, projektując centrale klimatyzacyjne możemy łatwo sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu analizując poprawność przebiegu przemian i ciągłość parametrów.


Centrala klimatyzacyjna z nawilzaczem adiabatycznym - dobór za pomocą wykresu h-x

Podobne artykuły

Wpływ automatyki zabezpieczającej na sprawność odzysku ciepła

Wpływ automatyki zabezpie...

Sprawność odzysku ciepła Sprawność odzysku ciepła jest kluczowym parametrem decydującym o ilości zużywanej energii przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną. Mamy tutaj na myśli zwykle sprawność temperaturową daną wzor...

Program doboru tłumików hałasu

Program doboru tłumików h...

Projektanci dobierający centrale klimatyzacyjne kierują się wieloma kryteriami. Możemy tutaj wymienić sprawność odzysku ciepła, moc właściwą wentylatora (SFP), pobór energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia powietrza cz...

Pompa ciepła powietrze-powietrza, program doboru

Pompa ciepła powietrze-po...

Pompa ciepła powietrze-powietrze jest coraz chętniej dobieranym elementem składowym central klimatyzacyjnych. Jej popularność wynika z faktu, że dzięki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu wywiewanym, pompa ciepła ...

Jezyk