Program doboru central

Program doboru central

Program doboru - centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła

Przykładowy rysunek wygenerowany przez program doboru

Projekt klimatyzacji w budynku składa się z kilku elementów, z których kluczowym jest dobór centrali. Programy doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych są jednym z naszych najbardziej złożonych produktów. Pozwalają one na wyznaczanie parametrów wszystkich podzespołów centrali na podstawie stawianych przez projektanta wymagań. Generują rysunek centrali wraz z danymi podzespołów oraz wycenę centrali. Na życzenie klienta program doboru może być zintegrowany z systemami przygotowania produkcji oraz magazynowym i generować np. zapotrzebowanie materiałowe wraz z informacją o możliwym najbliższym terminie wyprodukowania urządzenia. Zastosowanie programu doboru pozwala na znaczne zmniejszenie czasu przygotowania oferty; zwykle dobór centrali nie trwa dłużej niż dwie minuty, czyli tyle, co wpisanie odpowiednich danych do programu. W zależności od potrzeb odbiorcy, program doboru central może być wykonany w formie typowej aplikacji ,,okienkowej” jak również jako strona WWW. Taki program udostępniony w formie materiałów marketingowych może być znakomitym sposobem na zwiększenie zainteresowania oferowanymi produktami. Wygenerowany przez program rysunek w formacie DXF, zawierający informacje o rzeczywistych rozmiarach centrali znakomicie uzupełni projekt klimatyzacji przygotowany np. w programie AutoCAD.

program doboru centrala nawiewna wizualizacja 3D

 

Program doboru – dane wejściowe

W każdej z wersji programu doboru, podstawowe dane wejściowe to rodzaj centrali (nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna) oraz natężenie przepływu powietrza i ciśnienie dyspozycyjne centrali. W dalszej kolejności określa się funkcje elementów składowych centrali – zwykle na drodze wyboru z listy. Następnie dla każdego z elementów definiuje się wymagane parametry (temperaturę powietrza przed i za elementem, rodzaj czynnika grzewczego lub chłodniczego i jego temperaturę, klasę filtra, typ wentylatora itp.).

Program doboru – wstępna selekcja elementów

Na podstawie określonych wcześniej parametrów program sugeruje użytkownikowi konkretne elementy składowe centrali pokazując różne warianty wyboru podzespołów. Projektant np. na podstawie listy możliwych do zastosowania nagrzewnic, porównując ich parametry takie jak przewymiarowanie czy spadek ciśnienia czynnika, wybiera najlepszy. Na tym etapie dokonywane są kalkulacje związane z ekonomią – można np. wybrać tańszy układ odzysku, który jednak będzie miał niższą sprawność.

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepla - rysunek z programu doboru central

Program doboru – ostateczny projekt centrali

Ostatnim etapem doboru jest wyznaczenie punktu pracy centrali dla wybranych wcześniej elementów. Zwykle obliczane są dwa punkty pracy – dla zimy i dla lata. W przypadku, gdy centrala zawiera elementy takie jak wymiennik krzyżowy czy obrotowy, w obliczeniach dla lata uwzględnia się zwykle odzysk chłodu. Standardowo generowany jest wydruk danych technicznych wszystkich podzespołów centrali wraz ze zwymiarowanym rysunkiem. Dodatkowo na wydruku mogą się znaleźć wykresy obrazujące charakterystyki spadków ciśnienia elementów centrali na tle charakterystyk wentylatora oraz wykres Moliera pokazujący przebieg procesów, którym poddawane jest powietrze w centrali. Standardowo nasze oprogramowanie wyposażone jest w możliwość eksportu wydruku do plików w formacie PDF i DOC.

 

Nasze realizacje

Pomimo, że główne etapy związane z projektowaniem centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej są zawsze takie same, nasi klienci ze względu na zajmowane segmenty rynku oczekują dedykowanych rozwiązań przygotowanych do specyfiki ich produktów. Dlatego też istnieje konieczność przystosowania programu doboru dla poszczególnych odbiorców. Więcej szczegółów na temat wdrożeń można znaleźć na poniższych stronach:

Program doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy Sigmawent

Program doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Program doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjno-klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm

Rysunki i zrzuty ekranów

 

program doboru central klimatyzacyjnych hvac

Jezyk