Aktualności

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent był jednym z naszych pierwszych produktów. Jego główną funkcją był dobór central klimatyzacyjnych z rodziny Signum. Projektowanie za pomocą programu odbywa się w sposób tradycyjny. Projektant kolejno podaje podstawowe parametry centrali i określa jej typ, następnie wybiera elementy składowe po czym program sugeruje standardowe zestawy central, które będą najlepiej dopasowane do założonej funkcji. Po wyborze zestawu projektant podaje szczegółowe dane dotyczące poszczególnych komponentów (temperatury i rodzaje czynników, wymagane moce chłodnic i nagrzewnic itp.). Ostatnim etapem wpisywania danych przez operatora jest wybór konfiguracji automatyki sterującej pracą centrali klimatyzacyjnej.

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent - wybór zestawu

Na podstawie wpisanych danych program dokonuje obliczeń parametrów nagrzewnic, chłodnic, wentylatorów oraz układów odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy lub wymiennik obrotowy). Wyznaczane są sprawności odzysku energii z powietrza wywiewanego, hałas generowany do kanałów i do otoczenia oraz szacowane koszty eksploatacji. Zwymiarowany rysunek centrali oraz wszystkie wyznaczone dane umieszczone są na czytelnym wydruku. Wykonywany jest również projekt układu automatyki dla systemu klimatyzacji, uwzględniający parametry dobranej centrali. W ramach tego projektu dobierane są elementy wykonawcze (zawory, siłowniki zaworów, siłowniki przepustnic), czujniki (czujniki temperatury, czujniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, presostaty) oraz pozostałe składniki systemu takie jak falowniki czy zadajniki. Dodatkowo program doboru central klimatyzacyjnych analizuje liczbę niezbędnych sygnałów w systemie dobierając sterownik z właściwą liczbą wejść i wyjść. Takie podejście, w którym jednocześnie powstaje projekt centrali oraz automatyki sterującej powoduje, że sterowanie klimatyzacją będzie zapewniało optymalne parametry powietrza w pomieszczeniu przy zachowaniu minimalnych kosztów eksploatacji. Kolejną zaletą jaką posiada omawiany program doboru central klimatyzacyjnych jest jego łatwość obsługi i szybkość działania. Dzięki tym cechom, nawet początkujący doradca techniczno-handlowy po krótkim szkoleniu, jest w stanie przygotować ofertę cenową wraz z danymi technicznymi urządzenia. Wprowadzony mechanizm wyboru centrali z listy zestawów standardowych powoduje, że zaprojektowane urządzenie będzie optymalnie skonstruowane zarówno z punktu widzenia konstrukcji, jak również jego obsługi, dostępu dla serwisu w celu konserwacji itp.

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk