Aktualności

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algorytmów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to oprogramowanie zaproponuje również układ automatyki sterującej klimatyzacją.

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych – dane podstawowe

W pierwszym etapie podajemy podstawowe informacje wynikające z projektu centrali: natężenia przepływu powietrza, spręż dyspozycyjne oraz decydujemy o rodzaju centrali (nawiewna, wywiewna, nawiewno-wywiewna). Tutaj także definiujemy projektowe parametry powietrza na wlotach centrali: czerpni i wywiewie. Decydujemy także o rodzaju układu odzysku ciepła, sposobie wykonywania obliczeń i dodatkowych zadaniach projektowych (dobór automatyki, sprawdzenie wymogów ekoprojektu 1252/2014 dla roku 2016 lub 2018).


Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych - ekran 1

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych – wybór konfiguracji

W kolejnym etapie następuje wybór elementów składowych centrali. W przedstawionej wersji programu doboru polega ono na wyborze klasy filtra, rodzaju nagrzewnicy i chłodnicy, wyborze układu odzysku ciepła itp.


Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych - wybór konfiguracji

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych – definiowanie komponentów

Następnym etapem projektowania centrali klimatyzacyjnej jest definiowanie parametrów wybranych podzespołów. Możemy wybrać tutaj np. parametry i rodzaje mediów grzewczych lub chłodniczych czy też określić skąd mają być brane do obliczeń wlotowe i wylotowe dane powietrza. W przypadku pozostawienia opcji domyślnych, program zapewni ciągłość parametrów powietrza na kolejnych komponentach centrali klimatyzacyjnej.


program doboru - definiowanie parametrów komponentów

Wydruki z programu doboru central klimatyzacyjnych

Po zdefiniowaniu konfiguracji centrali i określeniu parametrów program dobiera komponenty centrali klimatyzacyjnej oraz generuje jej rysunek.


Dane techniczne centrali klimatyzacyjnej - przykład nagłówka wydruku

Standardowo zostaną też wyznaczone wszystkie parametry centrali klimatyzacyjnej wymagane przez ekoprojekt ErP (dyrektywa EcoDesign 1253/2014) oraz zostanie wygenerowany odpowiedni wydruk.


Ekoprojekt (ErP), EcoDesign dla wentylacji i klimatyzacji, przykład wydruku danych dla centrali klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

Jeśli wcześniej została wybrana opcja doboru automatyki, to program wygeneruje schemat połączeń, listę komponentów oraz wybierze właściwy sterownik odpowiedni dla wybranej konfiguracji centrali.


schemat automatyki klimatyzacji z odzyskiem ciepła

Jak widzimy, dzięki zastosowaniu programu doboru, projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy jedynie wpisać do programu wymagania dotyczące urządzenia, a odpowiednie algorytmy dobiorą właściwe podzespoły oraz określą ich parametry. Program wygeneruje też rysunek centrali (dwa lub trzy rzuty) oraz określi zgodność z wymaganiami ekoprojektu. Jeśli projektant klimatyzacji wybrał odpowiednią opcję, zostanie utworzony również schemat automatyki centrali klimatyzacyjnej wraz z listą komponentów oraz listą połączeń pomiędzy komponentami a rozdzielnicą zasilająco-sterującą (tzw. lista kablowa).

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Dyrektywa 1253/2014 w programach doboru central

Dyrektywa 1253/2014 w pro...

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 1253/2014 (tzw. EcoDesign) związane jest między innymi z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii w systemach wentylacyjnych. Wymagania te zostały również uwzględnione w obliczenia...

Jezyk