Zintegrowane systemy zarządzania

Zintegrowane systemy zarządzania

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie jest jednym z czynników pozwalających na zwiększenie efektywności firmy. Zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu z przemyślaną architekturą oprogramowania może spowodować zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. W ramach swojej oferty proponujemy klientom przeprowadzenie audytu, na podstawie którego określamy możliwość usprawnienia procesów w ich firmie.
Dla klientów z branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej posiadamy specjalną ofertę: w ramach świadczonych usług jesteśmy w stanie stworzyć dla nich zintegrowany system zarządzania obejmujący obsługę klienta (CRM), dobór urządzeń (CAD/CAE) oraz ich produkcję (CAM). Oferowane oprogramowanie powstaje na podstawie analizy specyficznych wymagań klienta dzięki czemu jest ono bardzo dobrze dopasowane do jego potrzeb.

Szczególnym przypadkiem dla prowadzonych przez nas projektów jest integracja systemów zarządzania z programami doboru. Na poniższym rysunku podano przykładowy schemat blokowy dla powiązania programu doboru automatyki z systemami CRM i MRP. Wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem bazy danych do której zapisywane są wszystkie projekty. Dzięki temu doradca techniczno-handlowy, po wykonaniu projektu w programie doboru, może go umieścić w bazie danych oraz, korzystając z informacji o cenach podzespołów z MRP i przysługującemu klientowi rabatowi, może przygotować ofertę na system automatyki. Takie podejście nosi nazwę szybkiego ofertowania. Pozwala ono na przygotowanie kompletnej oferty handlowej kilkanaście razy szybciej niż w sposób tradycyjny. Co więcej, zapisane w bazie danych projekty pozwalają na analizę danych historycznych zapytań klienta, określenie trendów związanych z zamówieniami czy też skuteczność działań handlowych.

 

Zintegrowane systemy zarządzania - schemat wymiany informacji

Przykład integracji systemów zarządzania z programem doboru automatyki central klimatyzacyjnych

Jezyk