Aktualności

Dyrektywa 1253/2014 w programach doboru central

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 1253/2014 (tzw. EcoDesign) związane jest między innymi z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii w systemach wentylacyjnych. Wymagania te zostały również uwzględnione w obliczeniach projektowych, jakie są przeprowadzane w naszych programach doboru central klimatyzacyjnych. Nasze programy doboru generują wszystkie dane wskazane w załączniku nr 5 rozporządzenia 1253/2014.

Parametry wyznaczane w programie doboru zgodnie z rozporządzeniem 1253/2014

Zgodnie z przepisami, w naszych programach doboru central klimatyzacyjnych wyznaczane są parametry na podstawie właściwego urządzenia oraz tzw. „konfiguracji wzorcowej DSW lub JSW”. W programie uwzględniane są odpowiednie komponenty central, a wyniki obliczeń dla projektowanej centrali klimatyzacyjnej przedstawione są na wydruku w formie czytelnego zestawienia (patrz rysunek poniżej).


Ekoprojekt - EcoDesign, dyrektywa 1253/2014 dla klimatyzacji i wentylacji

Przedstawione zestawienie parametrów centrali klimatyzacyjnej wraz wartościami granicznymi narzuconymi przez dyrektywę EcoDesign pozwala użytkownikowi programu na szybką ocenę czy dobrane urządzenie jest efektywne z punktu widzenia zużycia energii – zarówno pod kątem wybranej sekcji odzysku ciepła, jak również dobranego wentylatora.

Procedura obliczeniowa EcoDesign w programie doboru

Procedura obliczeniowa służąca do wyznaczenia parametrów na potrzeby ekoprojektu:

1. Obliczenia dla centrali wzorcowej w skład której wchodzą:
-nawiew: filtr klasy co najmniej F7, układ odzysku ciepła, wentylator
-wywiew: filtr klasy co najmniej M5, układ odzysku ciepła, wentylator

Dla zrównoważonych strumieni nawiewnego i wywiewnego równych strumieniowi nominalnemu centrali wyznaczamy sprawność układu odzysku ciepła, sumę spadków ciśnienia na układzie odzysku ciepła oraz sprawność statyczną zespołu wentylatorowego uwzględniając sprawność wirnika, silnika, przekładni i układu sterowania. Zgodnie z normą przeprowadzamy obliczenia dla powietrza suchego o temperaturach: tn=0°C, tw= 20°C przy założeniu znamionowego ciśnienia zewnętrznego. W przypadku central nawiewnych lub wywiewnych centrala wzorcowa składa się jedynie z filtru F7 i wentylatora.


centrala klimatyzacyjna wzorcowa DSW na potrzeby ekoprojektu 1253/2014 (EcoDesign)

2. Obliczenia dla pełnej konfiguracji obejmują sumę spadków ciśnienia na wszystkich elementach centrali klimatyzacyjnej przy założeniu czystych filtrów oraz pobór mocy przez centralę z uwzględnieniem falowników.

Uzyskane w powyższych punktach wyniki służą do obliczenia parametrów zgodnie z załącznikiem III dyrektywy. Dzięki integracji modułu obliczeniowego EcoDesign z programem doboru, wszystkie kalkulacje odbywają się automatycznie co pozwala projektantowi na szybkie oszacowanie zgodności parametrów centrali klimatyzacyjnej z normą.

Osoby zainteresowane demonstracyjnym programu do obliczeń ekoprojektu zgodnie z dyrektywą 1253 prosimy o kontakt: mail@dobory.pl.

 

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk