Kategoria: Obliczenia HVAC

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działania urządzeń wentylacyjnych. Proces ten można znacznie uprościć stosując program doboru automatyki zintegrowany z programem doboru central klimatyzacyjnych. W artykule przedstawię po...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w artykule, osuszane powietrze należy najpierw oziębić, korzystając z wymiennika ciepła, którego powierzchnia będzie miała temperaturę poniżej temperatury...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algorytmów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to oprogramowanie zaproponuje również układ automatyki sterującej klimatyzacją. Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych - dane podstawowe W pi...

Dyrektywa 1253/2014 w programach doboru central

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) 1253/2014 (tzw. EcoDesign) związane jest między innymi z wymaganiami dotyczącymi zużycia energii w systemach wentylacyjnych. Wymagania te zostały również uwzględnione w obliczeniach projektowych, jakie są przeprowadzane w naszych programach doboru central klimatyzacyjnych. Nasze programy doboru generują wszystkie dane wskazane w załączniku nr 5 rozporządzen...

Ekoprojekt – obliczenia według rozporządzenia 1253/2014

Rozporządzenie komisji UE nr 1253/2014 dotyczące wymogów jakie muszą spełniać centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne (czyli popularny EKOPROJEKT [1]) ma znaczący wpływ na oprogramowanie obliczeniowe. Odpowiednie procedury obliczeniowe zależne są od przeznaczenia urządzenia: system przeznaczony do budynków mieszkalnych (SWM); system wentylacyjny przeznaczony do budynków niemieszkalnych (S...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie przedstawię również uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza. Osuszanie powietrza - przykładowa konfiguracja centrali Wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza d...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w poprzednim artykule dotyczącym przemian powietrza wilgotnego. Każdy z wykonanych przez nas programów doboru central klimatyzacyjnych wyposażony jest w moduł obliczeniowy wykorzystu...

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Mieszanie powietrza (czyli zawracanie części powietrza wywiewanego z powrotem do pomieszczenia) jest najprostszą metodą odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. Poza odzyskiem energii, komorę mieszania w centralach klimatyzacyjnych stosuje się również jako element służący do kontroli jakości powietrza lub wilgotności powietrza. W takich przypadkach stosunek ilości powietrza zawracanego do ilośc...

Ogrzewanie i chłodzenie powietrza wilgotnego – przykłady obliczeniowe

Wpis poświęcony jest wyznaczaniu podstawowych parametrów związanych z przemianami powierza wilgotnego zachodzących w centralach klimatyzacyjnych: ogrzewanie powietrza, chłodzenie powietrza wilgotnego oraz osuszanie powietrza. Pokazano tutaj zadania wraz z rozwiązaniami podstawowych zagadnień związanych z przemianami powietrza wilgotnego. W rozwiązaniach opierano się głównie na wykresie Molliera. Z...

Wykres Molliera – przemiany powietrza wilgotnego

Wykres Molliera Wykres Molliera (nazywany czasami wykresem i-x lub h-x) jest podstawowym narzędziem pozwalającym na określenie parametrów powietrza wilgotnego. Wykres został opublikowany przez niemieckiego profesora Richarda Molliera w 1904 roku. Możemy z niego odczytać wzajemne zależności temperatury, wilgotności względnej oraz bezwzględnej, temperatury punktu rosy i entalpii powietrza wilgotneg...

Jezyk