Aktualności

Ogrzewanie i chłodzenie powietrza wilgotnego – przykłady obliczeniowe

Wpis poświęcony jest wyznaczaniu podstawowych parametrów związanych z przemianami powierza wilgotnego zachodzących w centralach klimatyzacyjnych: ogrzewanie powietrza, chłodzenie powietrza wilgotnego oraz osuszanie powietrza. Pokazano tutaj zadania wraz z rozwiązaniami podstawowych zagadnień związanych z przemianami powietrza wilgotnego. W rozwiązaniach opierano się głównie na wykresie Molliera. Zadania dotyczące ogrzewania powietrza można sprawdzić korzystając z kalkulatora przemian powietrza on-line.

Zadanie  1 – ogrzewanie powietrza wilgotnego – wyznaczenie energii przemiany

Powietrze o masie mp=4kg temperaturze t1=10°C i wilgotności względnej φ1=40% ogrzano do temperatury t2=20°C. Korzystając z wykresu Molliera wyznacz dostarczoną do powietrza ilość energii oraz wilgotność względną powietrza po przemianie.

Rozwiązanie

Ogrzewanie powietrza przebiega wzdłuż linii stałej wilgotności bezwzględnej. Z wykresu Molliera odczytujemy parametry powietrza odpowiadające punktom początkowemu i końcowemu przemiany:  i1=17,7kJ/kg., i2=27,8kJ/kg, φ2=21%. Ilość energii obliczamy ze wzoru, iloczynu masy powietrza oraz przyrostu entalpii: E=mp(i2-i1)=40,4kJ.

wykres moliera - ogrzewanie powietrza wilgotnego - przykład + rozwiązanie

Zadanie  2 – ogrzewanie powietrza wilgotnego – wyznaczenie mocy

Strumień powietrza V=7200 m3/h o temperaturze t1=0°C i wilgotności względnej φ1=80% ogrzano do temperatury t2=20°C. Korzystając z wykresu Molliera wyznacz moc nagrzewnicy oraz wilgotność względną powietrza po przemianie. Wykres Molliera przedstawiający rozwiązanie poniżej.

Rozwiązanie

Ogrzewanie powietrza przebiega wzdłuż linii stałej wilgotności bezwzględnej. Z wykresu Molliera odczytujemy parametry powietrza odpowiadające punktom początkowemu i końcowemu przemiany:  i1=7,5kJ/kg., i2=27,7kJ/kg, φ2=20,9%. Moc nagrzewnicy obliczamy ze wzoru, iloczynu strumienia masy powietrza oraz przyrostu entalpii: P=Mp(i2-i1)=48,5kW, gdzie strumień masy powietrza obliczyliśmy jako iloczyn strumienia objętościowego i gęstości powietrza Mp=Vρ=2,4kg/s. Rozwiązanie pokazałem na poniższym wykresie Molliera.

wykres moliera - ogrzewanie powietrza wilgotnego - zadanie z rozwiązaniem

Zadanie 3 – chłodzenie powietrza wilgotnego – wyznaczenie energii przemiany

Powietrze o masie mp=5kg temperaturze t1=32°C i wilgotności względnej φ1=40% schłodzono do temperatury t2=20°C i wilgotności φ1=65%. Korzystając z wykresu Molliera wyznacz dostarczoną do powietrza ilość energii oraz wilgotność bezwzględną powietrza po przemianie.

Rozwiązanie

Z wykresu Molliera odczytujemy parametry powietrza odpowiadające punktom początkowemu i końcowemu przemiany:  i1=62,5kJ/kg., i2=44,1kJ/kg. Ilość energii obliczamy ze wzoru, iloczynu masy powietrza wilgotnego oraz przyrostu entalpii: E=mp(i2-i1)=92kJPrzemianę pokazałem na poniższym wykresie Molliera.

wykres moliera - chłodzenie powietrza wilgotnego - przykład + rozwiązanie

Zadanie  4 – chłodzenie powietrza wilgotnego – wyznaczenie mocy

Strumień powietrza V=3600 m3/h o temperaturze t1=35°C i wilgotności względnej φ1=40% ochłodzono do temperatury t2=20°C  i wilgotności względnej φ2=75%. Korzystając z wykresu Molliera wyznacz moc chłodnicy oraz natężenie przepływu skroplin.

Rozwiązanie

Z wykresu Molliera odczytujemy parametry powietrza odpowiadające punktom początkowemu i końcowemu przemiany:  i1=71,3kJ/kg, x1=14,1g/kg , i2=47,8kJ/kg, x2=11g/kg . Moc chłodnicy obliczamy ze wzoru, iloczynu strumienia masy powietrza oraz przyrostu entalpii: P=Mp(i2-i1)=-28,2kW, gdzie strumień masy powietrza obliczyliśmy jako iloczyn strumienia objętościowego i gęstości powietrza Mp=Vρ=1,2kg/s.  Ilość skroplin, które należy odprowadzić wyznaczamy ze wzoru Mw=Mp(x2-x1)=-3,72g/s= -13,4kg/h. W obu przypadkach znak „-” oznacza, że energia/wilgoć są odbierane od powietrza.


wykres moliera - chłodzenie powietrza wilgotnego - zadanie + rozwiązanie

Podobne artykuły

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

Centrale klimatyzacyjne &...

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie prze...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne &...

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w ...

Mieszanie powietrza na wykresie Molliera

Mieszanie powietrza na wy...

Mieszanie powietrza (czyli zawracanie części powietrza wywiewanego z powrotem do pomieszczenia) jest najprostszą metodą odzysku ciepła w centralach wentylacyjnych. Poza odzyskiem energii, komorę mieszania w centralach kl...

Jezyk