dobory.pl -programy doboru central klimatyzacyjnych oraz kalkulatory online dla klimatyzacji i wentylacji

Menu

Artykuł omawiający zależność sprawności odzysku ciepła od wilgotności powietrza wywiewanego

Dane wejściowe


V - natężenie przepływu powietrza m3/h
T1 - temperatura przed nagrzewnicą °C
φ1 - wilgotność względna przed nagrzewnicą %
T2 - temperatura za nagrzewnicą °C
φ2 - wilgotność za nagrzewnicą %
Tw1 - temperatura wlotowa czynnika °C
Tw2 - temperatura wylotowa czynnika °C
P - moc nagrzewnicy kW
Rodzaj czynnika
Obliczenia dla ciśnienia 1013hPa