dobory.pl -programy doboru central klimatyzacyjnych oraz kalkulatory online dla klimatyzacji i wentylacji

Menu

Artykuł omawiający różne sposoby zabezpieczenia wymiennika ciepła przed zamarzaniem

Dane wejściowe


T - temperatura powietrza °C
φ - wilgotność względna powietrza %
x - wilgotność bezwzględna powietrza g/kg
TR - temperatura punktu rosy °C
I - entalpia kJ/kg
ρ - gęstość powietrza kg/m3
Obliczenia dla ciśnienia 1013hPa