Kategoria: Odzysk ciepła

Wpływ automatyki zabezpieczającej na sprawność odzysku ciepła

Sprawność odzysku ciepła Sprawność odzysku ciepła jest kluczowym parametrem decydującym o ilości zużywanej energii przez centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną. Mamy tutaj na myśli zwykle sprawność temperaturową daną wzorem: gdzie: ηT - sprawność temperaturowa rekuperatora, T1 - temperatura powietrza nawiewanego przed wymiennikiem [°C], T2 - temperatura powietrza nawiewanego za wymiennikiem [...

Pompa ciepła powietrze-powietrza, program doboru

Pompa ciepła powietrze-powietrze jest coraz chętniej dobieranym elementem składowym central klimatyzacyjnych. Jej popularność wynika z faktu, że dzięki wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu wywiewanym, pompa ciepła jest w stanie dostarczyć kilkakrotnie więcej ciepła, niż wynikałoby to z ilości pobranej przez nią energii elektrycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom producentów central opraco...

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – program doboru

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zaczyna być coraz częściej wykorzystywana w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Aby podjąć decyzje o zastosowaniu wentylacji mechanicznej, dla inwestora istotnych jest kilka elementów: koszt instalacji (kanały wentylacyjne), cena centrali rekuperacyjnej, koszt jej eksploatacji oraz rzeczywiste zyski energetyczne związane z odzyskiem ciepła. Zwykle problem...

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych – porównywanie danych technicznych

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych - jak porównywać oferty? Wielokrotnie inwestor lub projektant stoi przed koniecznością porównania ofert kilku producentów central klimatyzacyjnych. Korzystną ofertę najłatwiej wybrać dysponując informacją o całkowitych kosztach ponoszonych w pełnym okresie eksploatacji centrali klimatyzacyjnej (tzw. "koszt cyklu życia" centrali - z angielskiego Life Cycle Cost, w s...

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych firmy Bartosz

Wymienniki spiralno-przeciwprądowe Wymiennik spiralno-przeciwprądowy jest rozwiązaniem opatentowanym przez firmę Bartosz z Białegostoku. Jest to urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zbudowany jest on w formie walca podzielonego na dwie przestrzenie, w których przepływają strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszając się ze sobą. Specjalna konstrukcja wymien...

Program doboru wymienników krzyżowych i obrotowych firmy Barbor

Firma Barbor jest uznanym polskim producentem układów odzysku ciepła - wymienników krzyżowych i obrotowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno małe wymienniki mogące mieć zastosowanie w centralach rekuperacyjnych do domów jednorodzinnych, jak i duże, które mogą być stosowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla obiektów wielkokubaturowych. Program doboru wymienni...

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) s...

Centrale basenowe – program doboru firmy Dan-Poltherm

Program doboru Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm jest jednym z naszych najbardziej zaawansowanych produktów. Umożliwia on dobór i projektowanie urządzeń takich jak: centrale podwieszane, centrale w wykonaniu standardowym i zewnętrznym oraz centrale basenowe. Program pozwala na wykonanie projektu urządzeń z typoszeregów DP-Basic, DP-Comfort oraz DP-Pool dla natężeń przepły...

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powi...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w poprzednim artykule dotyczącym przemian powietrza wilgotnego. Każdy z wykonanych przez nas programów doboru central klimatyzacyjnych wyposażony jest w moduł obliczeniowy wykorzystu...

Jezyk