Aktualności

Projekt centrali klimatyzacyjnej – rysunek centrali w formacie DXF

Format rysunków DXF (z ang. Drawing Exchange Format) opracowany przez firmę Autodesk jest formatem wektorowym zapisu grafiki. Został on opracowany w celu wymiany informacji pomiędzy AutoCADem a innymi programami.Format wektorowy oznacza, że rysunek centrali jest zapisywany w formie listy elementarnych operacji takich jak rysowanie linii, łuku czy wieloboku (lub brył dla rysunku 3D) w określonym układzie współrzędnych. Dzięki temu uzyskany rysunek centrali bądź schemat układu automatyki można skalować bez utraty jakości. Obecnie praktycznie wszystkie programy służące do wykonywania rysunków inżynierskich mają możliwość otwierania plików DXF.


Rysunek centrali klimatyzacyjnej sekcyjnej z wymiennikiem krzyżowym wygenerowany przez program doboru central

W możliwość eksportu rysunku w formacie DXF (także 3D) w wersji tekstowej (ASCII) wyposażone jest również oferowane przez nas oprogramowanie. Rysunek zapisywany jest w skali 1:1, dzięki czemu projektant może zaimportować go bezpośrednio do swoich projektów np. rozprowadzenia kanałów w budynku lub jako baza do przygotowania schematu połączeń kablowych z rozdzielnicą zasilająco-sterującą. Poszczególne rzuty centrali oraz linie wymiarowe zapisywane są na różnych warstwach. Pozwala to użytkownikowi na łatwe wyłączanie bądź usuwanie niepotrzebnych elementów z rysunku. Wygenerowany rysunek centrali zawiera rzeczywiste wymiary jej elementów składowych oraz przyłączy.
centrala_klimatyzacyjna_nawiewna_rysunek_3D
Również moduł projektowania układów automatyki dla central klimatyzacyjnych może zawierać funkcję eksportu schematu połączeń centrali do pliku DXF. Ułatwia to przygotowanie dokumentacji urządzenia bądź poszerzenie projektu o dodatkowe elementy nieprzewidziane  na  etapie doboru.

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk