Aktualności

Program doboru tłumików hałasu

Projektanci dobierający centrale klimatyzacyjne kierują się wieloma kryteriami. Możemy tutaj wymienić sprawność odzysku ciepła, moc właściwą wentylatora (SFP), pobór energii na potrzeby ogrzewania/chłodzenia powietrza czy głośność centrali. Właśnie ze względu na ten ostatni czynnik (hałas generowany przez wentylatory centrali klimatyzacyjnej do kanałów) stosuje się tłumiki szumu. W zależności od budowy takiego elementu może mieć on różne parametry związane z tłumieniem hałasu w paśmie częstotliwości słyszalnych przez człowieka. Wyznaczanie tych  danych na podstawie wymagań projektanta centrali klimatyzacyjnej jest zadaniem realizowanym przez opracowany przez nas program doboru tłumików hałasu.

Program doboru tłumików hałasu

Często, aby zapewnić wysoki poziom komfortu osobom przebywającym w pomieszczeniach w których wykorzystywana jest wentylacja mechaniczna, należy w centralach klimatyzacyjnych zastosować tłumiki hałasu. Ich zadaniem jest obniżenie poziomu szumu generowanego przez wentylatory, który trafia do kanału. W zależności od potrzeb, tłumiki umieszcza się przed lub za wentylatorem. Tłumiki montowane w centralach, podobnie jak tłumiki kanałowe zbudowane są z prostopadłościennych paneli wypełnionych materiałem tłumiącym. Prostopadłościany te umieszczone są równolegle do siebie, a pomiędzy nimi przepływa strumień powietrza (rysunek poniżej).


Dobór tłumika hałasu dla centrali klimatyzacyjnej

Na tłumienie hałasu w poszczególnych zakresach częstotliwości mają wpływ: grubość paneli, ich rozstaw oraz długość. Ze względu na standaryzację produkcji, użytkownik programu doboru central ma do dyspozycji możliwość zmiany długości i rozstawu paneli tłumiących. Dzięki temu program doboru tłumików pomoże dobrać odpowiednie parametry, zapewniające właściwą redukcję poziomu hałasu w interesującym go zakresie częstotliwości. Konieczność taka wynika z faktu, że widmo hałasu generowanego przez wentylatory (rozkład natężenia dźwięku w zależności od częstotliwości) w różnych punktach pracy może mieć różny kształt. Zastosowanie modułu doboru tłumików w programie pozwala na szybkie zweryfikowanie przyjętych założeń projektowych poprzez sprawdzenie parametrów central uzyskanych dla różnych wariantów wykonania urządzenia (zrzuty ekranu programu doboru central klimatyzacyjnych z tłumikiem poniżej).

Nawiewna centrala klimatyzacyjna z tłumikiem szumu - okno programu doboru Program doboru tłumików halasu - okno wyboru konfiguracji tłumika

Oprócz parametrów związanych z redukcją hałasu generowanego przez wentylatory, musimy pamiętać o tym, że tłumiki wprowadzają dodatkowe opory dla strumienia powietrza. Również ten parametr jest wyznaczany w prezentowanym module dzięki zawartym w programie charakterystykom i uwzględniany w doborze wentylatora.


centrala klimatyzacyjna z tlumikiem szumu

Funkcji programu doboru tłumików dopełniają obliczenia ich masy oraz zestawienia materiałowego, które może być uwzględnione w innych modułach, z którymi będzie współpracowało omawiane narzędzie (np. program planowania produkcji).


Dobór tłumików szumu dla central klimatyzacyjnych

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk