Aktualności

Centrale klimatyzacyjne basenowe

Centrale klimatyzacyjne basenowe są urządzeniami o złożonej budowie. To od nich oraz oraz automatyki sterującej zależy koszt utrzymania basenu. Prawidłowy projekt centrali basenowej w znacznym stopniu ułatwiają nasze programy doboru. Umożliwiają one projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w których układy odzysku ciepła (wymienniki krzyżowe, obrotowe, glikolowe) współpracują z pompami ciepła powietrze-powietrze oraz złożonymi układami komór mieszania.

Centrale klimatyzacyjne basenowe – funkcje

Centrale klimatyzacyjne basenowe pełnią szereg funkcji związanych z zapewnieniem komfortu osób korzystających z basenów. Do ich zadań należą głównie:

-zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza,

-utrzymanie właściwej temperatury powietrza,

-utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza.

Powyższe zadania powinny być realizowane w taki sposób, aby centrala basenowa zużywała jak najmniej energii. W tym celu wykorzystuje się układy odzysku ciepła, które pozwalają na odzyskanie dużej ilości energii zawartej w powietrzu wywiewanym. Najprostsza centrala basenowa z odzyskiem ciepła pokazana jest na rysunku poniżej. W jej skład wchodzą m. inn. wymiennik krzyżowy i komora mieszania.


centrale klimatyzacyjne basenowe z odzyskiem ciepła i recyrkulacją

Bardziej złożone centrale basenowe będą zawierały również dodatkowo elementy związane z chłodzeniem powietrza latem: chłodnice wodne lub freonowe. W skład najnowocześniejszych central klimatyzacyjnych basenowych będą wchodziły, oprócz układu odzysku ciepła i komory mieszania, również powietrzne pompy ciepła, które zastępują tradycyjne układy nagrzewnic oraz chłodnic.


centrala klimatyzacyjna basenowa z powietrzną pompą ciepła

Centrale klimatyzacyjne basenowe – program doboru

Jak widzimy, centrale basenowe są bardzo złożonymi urządzeniami. Ze względu na ich kluczowe znaczenie dla zużycia energii przez systemy ogrzewania i klimatyzacji niezbędne jest wyliczenie parametrów w różnych punktach pracy dla lata, zimy oraz okresu przejściowego. W obliczeniach dodatkowo należy uwzględnić tryby pracy centrali (normalna praca, tryb nocny, tryb odmrażania układu odzysku ciepła itp.). Prawidłowo wykonana dokumentacja, oprócz rysunku i podstawowych parametrów technicznych, powinna obejmować kompletną analizę zużycia energii uwzględniającej wentylatory, ogrzewanie, chłodzenie, osuszanie dla danych statystycznych temperatur i wilgotności powietrza zewnętrznego miejscowości, w której będzie eksploatowana centrala. Przygotowanie takiej dokumentacji zawierającej komplet danych bez pomocy komputera jest praktycznie niemożliwe. Dlatego centrale klimatyzacyjne basenowe dobierane są za pomocą programów doboru, które posiadamy w swojej ofercie. Umożliwiają one wykonanie kompletnej analizy kosztu życia centrali (LCC – z ang. life-cycle cost analysis), dzięki której projektant może oszacować w wiarygodny sposób koszty eksploatacji centrali basenowej. Program doboru pozwala również na wykonanie projektu układu automatyki sterującej, który obejmuje schemat układu automatyki centrali basenowej, listę kablową, listę komponentów (tzw. BOM) oraz dobór odpowiedniego sterownika zapewniającego właściwe algorytmy sterowania dla danej konfiguracji centrali.


centrale klimatyzacyjne basenowe - projektowanie w programie doboru

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk