Aktualności

Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej

Projektanci systemów wentylacji i klimatyzacji, chcąc umieścić w projekcie centralę wentylacyjną lub klimatyzacyjną potrzebują od jej producenta wielu informacji. Oprócz danych technicznych związanych z obróbką powietrza, zużyciem prądu czy zapotrzebowaniem na energię cieplną, niezbędne są też dane dotyczące gabarytów urządzenia. Dla projektantów oraz instalatorów istotne są zarówno wymiary centrali, jak też informacje o rozmiarze przyłączy (połączeń elastycznych), króćców wymienników czy o położeniu wyprowadzeń syfonów odprowadzających skropliny. Wszystkie te dane można uzyskać korzystając z naszych programów doboru central.


wizualizacja centrali klimatyzacyjnej

Wizualizacja centrali klimatyzacyjnej

Wymienione wyżej dane mogą być dostępne w formie stabelaryzowanej. Zwykle jednak projektant systemu klimatyzacji musi informacje te umieścić na rysunku budynku wraz z projektem ułożenia kanałów wentylacyjnych, projektu elektrycznego oraz zasilania urządzenia w czynniki grzewczy i chłodniczy. Tutaj pomocne stają się omówione wcześniej rysunki centrali w formacie DXF. Format ten jest rozpoznawany przez wszystkie popularne programy CAD. Ze względu na fakt, że narzędzia projektowe coraz częściej umożliwiają rysowanie urządzeń w przestrzeni, również nasze oprogramowanie doborowe pozwala na zapis rysunku trójwymiarowego. Taka wizualizacja centrali klimatyzacyjnej 3D wykonana jest również w formacie DXF. Zawiera ona rysunek bryły centrali w skali 1:1 wraz z wszystkimi istotnymi z punktu widzenia projektanta informacjami.

Rysunek centrali klimatyzacyjnej 3D w formacie DXF

W pliku rysunku centrali klimatyzacyjnej poszczególne komponenty zawarte są w określonych warstwach. Dzięki temu, aby przyśpieszyć działanie oprogramowania wizualizacyjnego, można wyłączyć warstwy nieistotne z punktu widzenia projektu. Inną zaletą umieszczenia poszczególnych elementów rysunku na różnych warstwach jest możliwość wykorzystania jedynie części elementów wygenerowanego rysunku np. pojedynczych sekcji.


wizualizacja centrali klimatyzacyjnej nawiewnej - plik DXF wygenerowany przez program doboru otwarty w programie eDrawings)

Wykorzystanie rysunku centrali w oprogramowaniu SCADA

W automatyce budynkowej coraz popularniejsze są systemy akwizycji danych pomiarowych i zdalnej ich modyfikacji (tzw. systemy SCADA). W systemach takich, na tle rysunku urządzenia umieszcza się kontrolki informujące o aktualnych wartościach wielkości mierzonych przez czujniki (np. temperatury,  wilgotności) oraz o wartościach nastaw elementów wykonawczych (np. stopień otwarcia zaworów, wysterowanie wentylatorów). Tutaj również może być wykorzystana wizualizacja centrali klimatyzacyjnej wygenerowana przez program doboru.

 

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk