Aktualności

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – dwa podejścia

Zwykle producenci urządzeń zamawiając, oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych stosują dwa podejścia – w zasadzie wykluczające się – podejścia. Różnią się one zarówno możliwościami wybieranych wariantów projektowanego urządzenia klimatyzacyjnego, jak i łatwością obsługi. W niniejszym artykule omówię oba podejścia do tworzenia programów doboru central klimatyzacyjnych: uproszczony dobór central standardowych oraz dobór szczegółowy .

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – etapy projektowania urządzenia dla omawianych podejść
Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych - podejście szczegółowe Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych - podejście uproszczone

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – dobór szczegółowy

W podejściu tym użytkownik programu doboru może zaprojektować praktycznie dowolną centralę w ramach ograniczeń narzuconych przez typoszereg. Projektant sam decyduje o wyborze poszczególnych elementów do obróbki powietrza oraz ich wzajemnym położeniu. Podzespoły z których zbudowana jest centrala klimatyzacyjna (nagrzewnice, chłodnice, wentylatory, wymienniki do odzysku ciepła) wybierane są z obszernych list lub wpisywane ręcznie na podstawie doborów wykonanych w zewnętrznych programach doboru. Użytkownik ma możliwość (z pewnymi ograniczeniami) definiowania gabarytów urządzenia oraz określania niektórych parametrów obudowy (rozmieszczenie drzwi, słupków, nietypowe umieszczenie wlotów i wylotów powietrza itp.). Wyniki obliczeń wraz ze zwymiarowanym rysunkiem centrali pokazywane są w formie wydruku.

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych - budowanie zestawu Dan-Poltherm

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – budowanie zestawu z elementów w podejściu szczegółowym na podstawie programu doboru firmy Dan-Poltherm

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – dobór uproszczony

Drugie, uproszczone podejście wymaga od projektanta klimatyzacji jedynie określenia podstawowych parametrów centrali (natężenia przepływu powietrza, ciśnienia dyspozycyjne, wymagana temperatura na wlocie nawiewu, obliczeniowe temperatury i wilgotności na wlocie nawiewu i wywiewu, parametry dostępnych czynników grzewczych i chłodniczych) oraz elementów składowych centrali, konfiguracji wlotów i wylotów i strony wykonania (serwisowej). Na podstawie wpisanych danych program proponuje użytkownikowi kilka typowych konfiguracji central spełniających podane wymagania. Wynikiem działania programu, podobnie jak  w poprzednim przypadku, jest szczegółowe zestawienie danych technicznych wraz z rysunkiem centrali.

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych - wybór zestawu standardowego Sigmawent

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – wybór zestawu spełniającego założone wymagania z listy sugerowanych zestawów, na podstawie programu doboru firmy Sigmawent

Wnioski

Rezultatem działania obu programów mogą być identyczne wydruki zawierające dane techniczne i rysunek centrali. Tak więc osoba, do której trafi taki wydruk nie jest w stanie określić, czy powstał on w wersji uproszczonej programu czy szczegółowej. Różnice są widoczne jedynie po stronie osoby obsługującej program. Porównanie omawianych rodzajów oprogramowania do doboru central klimatyzacyjnych przedstawiono w poniższej tabeli.

Program doboru central klimatyzacyjnych – porównanie dwóch podejść
Podejście szczegółowe Podejście uproszczone
Obsługa programu Trudna Łatwa
Czas tworzenia projektu centrali klimatyzacyjnej Długi Krótki
Wymagane doświadczenie użytkownika Duże Niewielkie
Wymagana znajomość typoszeregu urządzeń Tak Nie
Możliwość projektowania nietypowych urządzeń Tak Nie
Możliwość definiowania nietypowych parametrów pracy Tak Nie
Kontrola programu nad parametrami centrali i jej podzespołów Ograniczona Pełna
Możliwość integracji z systemami CRM/ERP/MRP Tak Tak
Graficzny interfejs budowania centrali Tak Nie
Wybór komponentów Z bazy danych lub wpisane ręcznie Według algorytmu ustalonego w programie
Możliwość ręcznego definiowania parametrów komponentów Tak Tak
Dobór wymienników W punkcie pracy Zwykle lekko przewymiarowane
Generowanie rysunku centrali Tak Tak
Generowanie wyceny Tylko, gdy korzystamy z komponentów znajdujących się w bazie programu Tak
Generowanie projektu automatyki sterującej W ograniczonym zakresie Tak

Jak widzimy, każde z przedstawionych podejść do projektowania ma swoje wady i zalety. Program w wersji szczegółowej daje bardzo duże możliwości projektowe. Użytkownik może tutaj dowolnie rozmieszczać elementy składowe centrali oraz definiować ich parametry. Możliwy jest tutaj ręczny dobór wymienników ciepła czy wentylatorów pozwalający na osiągnięcie zadanego punktu pracy. Niestety projektant musi tutaj bardzo dobrze znać specyfikę danego typoszeregu urządzeń, gdyż wprowadzane dane są jedynie kontrolowane w stopniu podstawowym.

Program w wersji uproszczonej jest głównie używany przez producentów, których oferta jest mocno ustandaryzowana. Dzięki doborowi central zbudowanych ze standardowych komponentów, mogą oni obniżyć koszty materiałowe oraz skrócić czas produkcji. Uproszczone podejście do projektowania zapewnia również większą powtarzalność dobieranych urządzeń, gdyż dla tych samych parametrów oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych zaproponuje zawsze to samo rozwiązanie. Dodatkową zaletą podejścia uproszczonego jest łatwość obsługi programu. Dlatego w tej formie wykonuje się tzw. „programy doboru dla projektantów” lub programy dla doradców techniczno-handlowych, którzy w krótkim czasie muszą wykonywać wiele projektów central klimatyzacyjnych.

 

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk