Aktualności

Centrale dachowe w programie doboru

Bardzo często brakuje miejsca na umieszczenie central klimatyzacyjnych wewnątrz budynku. W takim przypadku stosuje się tzw. centrale dachowe. Urządzenia te są przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Projekt takich central jest możliwy również przy pomocy oferowanych przez nas programów doboru.

Centrale dachowe – zasada doboru

Zwykle producenci central klimatyzacyjnych wykonanie zewnętrzne (dachowe) urządzenia traktują jako opcję do danego typoszeregu. W takim przypadku projektant zaznacza w programie doboru odpowiednie wymaganie. Zgodnie z wytycznymi producenta centrali, program uwzględni typowe dla wykonania zewnętrznego cechy urządzenia: umieszczenie przepustnic wewnątrz centrali, sposób okablowania czy też zastosowanie dodatkowego daszka. W programie doboru wystąpi dodatkowa możliwość wyboru czerpni i wyrzutni w miejsce połączeń elastycznych. Dodatkowo, dla większych central, uwzględnione mogą zostać dodatkowe podziały centrali na sekcje w celu ułatwienia jej transportu na dach budynku. Jak się nietrudno domyślić, wymienione cechy central w wykonaniu zewnętrznym mają wpływ na cenę urządzenia co również jest uwzględnione przez program doboru.

Centrale dachowe - dobór centrali Ciecholewski Wentylacje w programie doboru

Program doboru central klimatyzacyjnych – dobór centrali dachowej

W zależności od wersji programu doboru, oprócz wyznaczonych danych technicznych urządzenia możemy również uzyskać rysunek centrali klimatyzacyjnej w wykonaniu dachowym w trzech rzutach oraz jej wizualizację. Co więcej istnieje możliwość wyeksportowania trójwymiarowego rysunku w formacie dxf , co może być przydatne w przypadku potrzeby umieszczenia rysunku centrali w projekcie systemu klimatyzacji budynku.


centrala klimatyzacyjna dachowa projekt 3D

Dobór automatyki central dachowych

Program doboru uwzględni również fakt narażenia centrali na czynniki zewnętrzne przy doborze automatyki. W projekcie zostaną zastosowane czujniki i elementy wykonawcze o odpowiedniej klasie ochrony IP, których zakresy dozwolonych temperatur pracy oraz wilgotności będą dostosowane do pracy w trudniejszych warunkach. W doborze automatyki centrali dachowych zostanie uwzględniony również odpowiedni sposób wykonania okablowania oraz właściwe typy przewodów, co zapewni bezawaryjną pracę urządzenia. W przypadku wyboru opcji sterowania pracą, w której rozdzielnica zasilająco-sterująca znajduje się z dala od centrali, program wyznaczy również właściwe długości wszystkich przewodów wymaganych do połączenia centrali z rozdzielnicą.

Centrale dachowe - centrala klimatyzacyjna w wykonaniu zewnętrznym firmy Ciecholewski Wentylacje

Centrala dachowa firmy Ciecholewski Wentylacje

Jak widzimy, zastosowanie programu doboru central klimatyzacyjnych znakomicie ułatwia pracę projektanta. Dzięki uwzględnieniu w programie wytycznych producenta urządzenia, wszelkie dodatkowe wymagania, które muszą spełniać centrale dachowe zostaną uwzględnione zarówno w projekcie, jak też w wycenie urządzenia. Zastosowanie programu doboru jest również korzystne z punktu widzenia zarządzania gospodarką magazynową oraz procesem produkcji, gdyż wygenerowany BOM (lista komponentów) uwzględni wszystkie dodatkowe elementy.


program doboru central klimatyzacyjnych

Podobne artykuły

Projektowanie automatyki wentylacji z zastosowaniem programu doboru

Projektowanie automatyki ...

Projektowanie automatyki wentylacji (a ściślej automatyki sterującej pracą central wentylacyjnych) jest procesem złożonym. Wymaga on od projektanta znajomości nie tylko automatyki, ale również podstawowych zasad działani...

Wydajne osuszanie czyli precooling w centralach klimatyzacyjnych

Wydajne osuszanie czyli p...

Wstępne wychłodzenie osuszanego powietrza (tzw. precooling) jest coraz chętniej stosowane w nowoczesnych centralach klimatyzacyjnych. Osuszanie powietrza jest procesem pochłaniającym znaczne ilości energii. Zgodnie z inf...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru

Projektowanie urządzeń kl...

Projektowanie urządzeń klimatyzacyjnych w programie doboru central klimatyzacyjnych jest bardzo proste. Wystarczy tylko podać wymagania, a wszystkie niezbędne parametry zostaną wyliczone na podstawie odpowiednich algoryt...

Jezyk