Kategoria: Program doboru

Oprogramowanie doborowe – integracja z systemem zarządzania firmą cz. 1

Oprogramowanie doborowe jest tylko częścią systemu informatycznego firmy produkcyjnej z branży HVACR. Programy doboru korzystają z danych z innych podsystemów (np. ceny komponentów z systemu działu zaopatrzenia, dane klientów z systemu CRM), jednocześnie będąc źródłem informacji dla innych (np. BOM - lista materiałowa dla systemu zarządzania produkcją, BOM z ang. Bill of materials). W artykule zaj...

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych – porównywanie danych technicznych

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych - jak porównywać oferty? Wielokrotnie inwestor lub projektant stoi przed koniecznością porównania ofert kilku producentów central klimatyzacyjnych. Korzystną ofertę najłatwiej wybrać dysponując informacją o całkowitych kosztach ponoszonych w pełnym okresie eksploatacji centrali klimatyzacyjnej (tzw. "koszt cyklu życia" centrali - z angielskiego Life Cycle Cost, w s...

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – dwa podejścia

Zwykle producenci urządzeń zamawiając, oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych stosują dwa podejścia - w zasadzie wykluczające się - podejścia. Różnią się one zarówno możliwościami wybieranych wariantów projektowanego urządzenia klimatyzacyjnego, jak i łatwością obsługi. W niniejszym artykule omówię oba podejścia do tworzenia programów doboru central klimatyzacyjnych: uproszczony dobór c...

Program doboru wymienników krzyżowych i obrotowych firmy Barbor

Firma Barbor jest uznanym polskim producentem układów odzysku ciepła - wymienników krzyżowych i obrotowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno małe wymienniki mogące mieć zastosowanie w centralach rekuperacyjnych do domów jednorodzinnych, jak i duże, które mogą być stosowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla obiektów wielkokubaturowych. Program doboru wymienni...

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) s...

Projekt centrali klimatyzacyjnej – rysunek centrali w formacie DXF

Format rysunków DXF (z ang. Drawing Exchange Format) opracowany przez firmę Autodesk jest formatem wektorowym zapisu grafiki. Został on opracowany w celu wymiany informacji pomiędzy AutoCADem a innymi programami. (więcej…)

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powi...

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, projektowanie

Co to są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne? Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne są urządzeniami, które służą do dostarczania świeżego powietrza do budynku i usuwania powietrza zużytego. Podstawową klasyfikacją central klimatyzacyjnych jest ich podział ze względu na pełnioną funkcję: nawiewne, wywiewne oraz nawiewno-wywiewne. Najprostsze z wymienionych są centrale wywiewne. W ich skład wchodzą...

Program doboru agregatów wody lodowej firmy PPH Cool

Agregaty wody lodowej (ziębniczej) służą do przygotowania czynnika chłodniczego - wody lub wodnego roztworu glikolu - na potrzeby systemów klimatyzacji. Wykonane przez nas oprogramowanie służy do obliczenia parametrów pracy produkowanych przez firmę PPH Cool agregatów. W podstawowej wersji program pozwala na porównanie standardowych agregatów dostępnych w ofercie w zadanym punkcie pracy. (więcej&...

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent był jednym z naszych pierwszych produktów. Jego główną funkcją był dobór central klimatyzacyjnych z rodziny Signum. Projektowanie za pomocą programu odbywa się w sposób tradycyjny. Projektant kolejno podaje podstawowe parametry centrali i określa jej typ, następnie wybiera elementy składowe po czym program sugeruje standardowe zestawy central...

Jezyk