Aktualności

Centrale dachowe w programie doboru

Bardzo często brakuje miejsca na umieszczenie central klimatyzacyjnych wewnątrz budynku. W takim przypadku stosuje się tzw. centrale dachowe. Urządzenia te są przystosowane do pracy na zewnątrz pomieszczeń. Projekt takich central jest możliwy również przy pomocy oferowanych przez nas programów doboru. (więcej…)

Schemat automatyki centrali klimatyzacyjnej – program doboru

Jak napisałem we wcześniejszych artykułach dotyczących programu doboru automatyki central klimatyzacyjnych, w praktyce istotnym jest szybkie wykonanie projektu systemu sterowania centralą na potrzeby przygotowania oferty. Projekt taki powinien zawierać informacje pozwalające na określenie ceny układu oraz schemat automatyki centrali. W artykule zajmę się właśnie pokazaniem sposobu tworzenia schema...

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – program doboru

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zaczyna być coraz częściej wykorzystywana w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Aby podjąć decyzje o zastosowaniu wentylacji mechanicznej, dla inwestora istotnych jest kilka elementów: koszt instalacji (kanały wentylacyjne), cena centrali rekuperacyjnej, koszt jej eksploatacji oraz rzeczywiste zyski energetyczne związane z odzyskiem ciepła. Zwykle problem...

Oprogramowanie doborowe – integracja z systemem zarządzania firmą cz. 1

Oprogramowanie doborowe jest tylko częścią systemu informatycznego firmy produkcyjnej z branży HVACR. Programy doboru korzystają z danych z innych podsystemów (np. ceny komponentów z systemu działu zaopatrzenia, dane klientów z systemu CRM), jednocześnie będąc źródłem informacji dla innych (np. BOM - lista materiałowa dla systemu zarządzania produkcją, BOM z ang. Bill of materials). W artykule zaj...

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych – porównywanie danych technicznych

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych - jak porównywać oferty? Wielokrotnie inwestor lub projektant stoi przed koniecznością porównania ofert kilku producentów central klimatyzacyjnych. Korzystną ofertę najłatwiej wybrać dysponując informacją o całkowitych kosztach ponoszonych w pełnym okresie eksploatacji centrali klimatyzacyjnej (tzw. "koszt cyklu życia" centrali - z angielskiego Life Cycle Cost, w s...

Oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych – dwa podejścia

Zwykle producenci urządzeń zamawiając, oprogramowanie do doboru central klimatyzacyjnych stosują dwa podejścia - w zasadzie wykluczające się - podejścia. Różnią się one zarówno możliwościami wybieranych wariantów projektowanego urządzenia klimatyzacyjnego, jak i łatwością obsługi. W niniejszym artykule omówię oba podejścia do tworzenia programów doboru central klimatyzacyjnych: uproszczony dobór c...

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych firmy Bartosz

Wymienniki spiralno-przeciwprądowe Wymiennik spiralno-przeciwprądowy jest rozwiązaniem opatentowanym przez firmę Bartosz z Białegostoku. Jest to urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zbudowany jest on w formie walca podzielonego na dwie przestrzenie, w których przepływają strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszając się ze sobą. Specjalna konstrukcja wymien...

Program doboru wymienników krzyżowych i obrotowych firmy Barbor

Firma Barbor jest uznanym polskim producentem układów odzysku ciepła - wymienników krzyżowych i obrotowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno małe wymienniki mogące mieć zastosowanie w centralach rekuperacyjnych do domów jednorodzinnych, jak i duże, które mogą być stosowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla obiektów wielkokubaturowych. Program doboru wymienni...

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) s...

Centrale basenowe – program doboru firmy Dan-Poltherm

Program doboru Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm jest jednym z naszych najbardziej zaawansowanych produktów. Umożliwia on dobór i projektowanie urządzeń takich jak: centrale podwieszane, centrale w wykonaniu standardowym i zewnętrznym oraz centrale basenowe. Program pozwala na wykonanie projektu urządzeń z typoszeregów DP-Basic, DP-Comfort oraz DP-Pool dla natężeń przepły...

Jezyk