Kategoria: Centrale klimatyzacyjne

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) s...

Centrale basenowe – program doboru firmy Dan-Poltherm

Program doboru Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm jest jednym z naszych najbardziej zaawansowanych produktów. Umożliwia on dobór i projektowanie urządzeń takich jak: centrale podwieszane, centrale w wykonaniu standardowym i zewnętrznym oraz centrale basenowe. Program pozwala na wykonanie projektu urządzeń z typoszeregów DP-Basic, DP-Comfort oraz DP-Pool dla natężeń przepły...

Projekt centrali klimatyzacyjnej – rysunek centrali w formacie DXF

Format rysunków DXF (z ang. Drawing Exchange Format) opracowany przez firmę Autodesk jest formatem wektorowym zapisu grafiki. Został on opracowany w celu wymiany informacji pomiędzy AutoCADem a innymi programami. (więcej…)

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powi...

Program doboru automatyki central klimatyzacyjnych dla firmy Dasko

Wciągu ostatnich lat wzrastają wymagania dotyczące jakości powietrza w budynkach. Jest to związane zarówno ze zwiększaniem się oczekiwań osób przebywających w budynku, jak również z obowiązującymi normami związanymi z oszczędnością energii i komfortem użytkowników. Z tego względu coraz większą rolę pełni automatyka sterująca pracą central klimatyzacyjnych. Ważne są tutaj zarówno odpowiednie algory...

Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne, projektowanie

Co to są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne? Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne są urządzeniami, które służą do dostarczania świeżego powietrza do budynku i usuwania powietrza zużytego. Podstawową klasyfikacją central klimatyzacyjnych jest ich podział ze względu na pełnioną funkcję: nawiewne, wywiewne oraz nawiewno-wywiewne. Najprostsze z wymienionych są centrale wywiewne. W ich skład wchodzą...

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Sigmawent był jednym z naszych pierwszych produktów. Jego główną funkcją był dobór central klimatyzacyjnych z rodziny Signum. Projektowanie za pomocą programu odbywa się w sposób tradycyjny. Projektant kolejno podaje podstawowe parametry centrali i określa jej typ, następnie wybiera elementy składowe po czym program sugeruje standardowe zestawy central...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 2

W poprzednim wpisie pokazałem, jak na wykresie Molliera przebiega zjawisko nawilżania adiabatycznego. Tym razem zajmiemy się procesem odwrotnym jakim jest osuszanie powietrza przez centralę klimatyzacyjną. We wpisie przedstawię również uproszczony schemat układu sterowania osuszaniem powietrza. Osuszanie powietrza - przykładowa konfiguracja centrali Wykroplenia nadmiaru wilgoci z powietrza d...

Centrale klimatyzacyjne – przedstawienie procesów obróbki powietrza na wykresie Molliera (i-x) cz. 1

Centrale klimatyzacyjne służą do obróbki powietrza (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, nawilżanie) zapewniającej jego właściwe parametry. Na wykresie Molliera (i-x) możemy przedstawić każdy z tych procesów co opisałem w poprzednim artykule dotyczącym przemian powietrza wilgotnego. Każdy z wykonanych przez nas programów doboru central klimatyzacyjnych wyposażony jest w moduł obliczeniowy wykorzystu...

Jezyk