Kategoria: Klimatyzacja

Schemat automatyki centrali klimatyzacyjnej – program doboru

Jak napisałem we wcześniejszych artykułach dotyczących programu doboru automatyki central klimatyzacyjnych, w praktyce istotnym jest szybkie wykonanie projektu systemu sterowania centralą na potrzeby przygotowania oferty. Projekt taki powinien zawierać informacje pozwalające na określenie ceny układu oraz schemat automatyki centrali. W artykule zajmę się właśnie pokazaniem sposobu tworzenia schema...

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – program doboru

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zaczyna być coraz częściej wykorzystywana w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Aby podjąć decyzje o zastosowaniu wentylacji mechanicznej, dla inwestora istotnych jest kilka elementów: koszt instalacji (kanały wentylacyjne), cena centrali rekuperacyjnej, koszt jej eksploatacji oraz rzeczywiste zyski energetyczne związane z odzyskiem ciepła. Zwykle problem...

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych – porównywanie danych technicznych

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych - jak porównywać oferty? Wielokrotnie inwestor lub projektant stoi przed koniecznością porównania ofert kilku producentów central klimatyzacyjnych. Korzystną ofertę najłatwiej wybrać dysponując informacją o całkowitych kosztach ponoszonych w pełnym okresie eksploatacji centrali klimatyzacyjnej (tzw. "koszt cyklu życia" centrali - z angielskiego Life Cycle Cost, w s...

Dobór wymienników spiralno-przeciwprądowych firmy Bartosz

Wymienniki spiralno-przeciwprądowe Wymiennik spiralno-przeciwprądowy jest rozwiązaniem opatentowanym przez firmę Bartosz z Białegostoku. Jest to urządzenie służące do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego. Zbudowany jest on w formie walca podzielonego na dwie przestrzenie, w których przepływają strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego nie mieszając się ze sobą. Specjalna konstrukcja wymien...

Program doboru wymienników krzyżowych i obrotowych firmy Barbor

Firma Barbor jest uznanym polskim producentem układów odzysku ciepła - wymienników krzyżowych i obrotowych. W ofercie firmy znajdują się zarówno małe wymienniki mogące mieć zastosowanie w centralach rekuperacyjnych do domów jednorodzinnych, jak i duże, które mogą być stosowane w centralach wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla obiektów wielkokubaturowych. Program doboru wymienni...

Dobór central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje

Program doboru central wentylacyjnych firmy Ciecholewski Wentylacje znacznie różni się od programów, które pisaliśmy dla innych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Różnica polega na tym, że dobór poszczególnych podzespołów jest tutaj mniej zautomatyzowany. W przypadku innych programów algorytm wybierał konkretny podzespół (nagrzewnicę, chłodnicę, wentylator, układ odzysku ciepła) s...

Centrale basenowe – program doboru firmy Dan-Poltherm

Program doboru Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Dan-Poltherm jest jednym z naszych najbardziej zaawansowanych produktów. Umożliwia on dobór i projektowanie urządzeń takich jak: centrale podwieszane, centrale w wykonaniu standardowym i zewnętrznym oraz centrale basenowe. Program pozwala na wykonanie projektu urządzeń z typoszeregów DP-Basic, DP-Comfort oraz DP-Pool dla natężeń przepły...

Projekt centrali klimatyzacyjnej – rysunek centrali w formacie DXF

Format rysunków DXF (z ang. Drawing Exchange Format) opracowany przez firmę Autodesk jest formatem wektorowym zapisu grafiki. Został on opracowany w celu wymiany informacji pomiędzy AutoCADem a innymi programami. (więcej…)

Program doboru central klimatyzacyjnych firmy Bartosz

Jednym z naszych klientów jest firma Bartosz z Białegostoku. Firma ta, znana między innymi z opracowania konstrukcji wymiennika spiralno-przeciwprądowego, jest również producentem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Opracowany przez nas program doboru central wspomaga pracę działu technicznego i handlowego. Pozwala on na zaprojektowanie centrali umożliwiającej uzyskanie natężenia przepływu powi...

Program doboru automatyki central klimatyzacyjnych dla firmy Dasko

Wciągu ostatnich lat wzrastają wymagania dotyczące jakości powietrza w budynkach. Jest to związane zarówno ze zwiększaniem się oczekiwań osób przebywających w budynku, jak również z obowiązującymi normami związanymi z oszczędnością energii i komfortem użytkowników. Z tego względu coraz większą rolę pełni automatyka sterująca pracą central klimatyzacyjnych. Ważne są tutaj zarówno odpowiednie algory...

Jezyk